Terugblik op controledag in de Hambaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2014 | Gewijzigd op: 16-10-2014

De actie in de Hambaken van woensdagmorgen 15 oktober 2014 06.00-13.00 door de fiscus, gemeente, douane en politie en leverde, volgens een gemeentelijk persbericht, op:
totaal zijn 682 personen en voertuigen gecontroleerd daarvan zijn
-29 voertuigen door de fiscus gecontroleerd, 13 zijn in beslag genomen.
-door de politie is aan 30 personen een proces-verbaal uitgereikt [verkeersovertreding en eenmaal dronkenschap]
-67 bromfietsen werden met de rollertestbank gecontroleerd: 14 bromfietsen overschrijding van de maximale snelheid en 6 bromfietsen vertoonden een gebrek [geen rijbewijs of technisch mankement]onderzoek]
-de drugshond van de douane is vier keer ingezet, bij vier personen is een hoeveelheid softdrugs gevonden voor eigen gebruik en bij een persoon was sprake van een overtreding van de wet wapens en munitie.
-Justitie: een persoon is aangehouden voor een openstaand vonnis en hij heeft ter plekke de rekening van € 1000 betaald.
-bij 16 personen is mogelijk sprake van uitkeringsfraude of misbruik van zorgtoeslagen [nader onderzoek volgt].

Naast de wegcontroles werden ook huisbezoeken verricht
-Op drie adressen gaat nog vervolgonderzoek plaats vinden naar leerplichtverzuim en op drie adressen naar de juistheid van de gegevens van de bewoners in de administratie van de gemeente.
-door de Belastingdienst werden ter plaatse betalingsregelingen afgesproken of vervolg afspraken gemaakt.
De andere controlerende sociale partners hebben vandaag niet alle personen thuis aangetroffen en volgt er nog onderzoek. Op enkele bezochte adressen zijn met de bewoners preventie gesprekken gevoerd.

De gemeente kijkt samen met de partners positief terug op deze controle dag die moet bijdragen aan een verdere verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Hambaken. Tijdens de controle dag was het verder rustig in de wijk en werd er regelmatig positief gereageerd door de bewoners.