5 Politiekorpsen onder curatele

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2009 Minister Ter Horst [BZ] heeft vijf politiekorpsen onder curatele gesteld. De korpsbeheerders mogen zonder haar toestemming geen grote uitgaven[investeringen/leningen] meer doen.
Onder de korpsen zit Brabant-Noord en ook Gelderland Zuid en Limburg Noord.
De maatregel volgt uit de kans dat diverse korpsen tegen een niet sluitende begroting aanlopen. In het afgelopen najaar bleek al dat gezamenlijk er een tekort bestond van tussen de € 70 en 100 miljoen. Met name het duurdere communicatienetwerk C2000 valt tegen. Ook was de korpsen de hoge ICT-kosten ontgaan.
De minister gaat met de korpsbeheerders in overleg hoe uit deze impasse te komen.