Zwemschoolhouder Benno L. bevrijd van enkelband

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-07-2015 | Gewijzigd op: 11-07-2015
De in 2011 van ontuchtige handelingen veroordeelde Benno L., een zwemschoolhouder van Duitse afkomst,  behoeft voortaan geen electronische enkelband meer te dragen.  L. heeft na een verzoek van zijn advocaat Van der Kruijs zich gedragen conform de hem opgelegde regels van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Zo mocht hij niet meer op bepaalde plaatsen/gemeenten komen. Maar die restrictie blijft nog van kracht.
Eerder [november 2013] werd hem juist daarvoor een verlengde gevangenisstraf opgelegd*. De ouders van de toen misbruikte kinderen zijn per brief door het Openbaar Ministerie over deze beslissing geïnformeerd. Die maatregel loopt vooruit op de onvoorwaardelijk in vrijheidstelling  in september 2015.
Per 9 augustus 2015 zal Benno L. vanuit Leiden naar een plaats in Duitsland, waar hij familie heeft,  verhuizen.

prent ©  chris roodbeen, 12 juli 2012.


Zie voorgaande aritikelen over Benno L. o.a.
*Verlengde hechtenis ivm overtreding van voorwaarden bij in vrijheidstelling.
Zie ook het eerste artikel over de definitieve veroordeling:  Benno L. veroordeeld voor zes jaar cel zonder tbs. dd.6 mei 2011.