Chip'n dale in Hinthamerstraat mag weer drugs verkopen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2017 Burgemeester Rombouts moet de verkoop van softdrugs in coffeeshop Chip ’n Dale opnieuw gedogen. Dat heeft de rechtbank op 23 mei 2017 geoordeeld. De gemeente eerbiedigt  uiteraard de uitspraak van de rechtbank. Het betekent wel  dat de coffeeshop op Hinthamerstraat 159 op dit moment weer softdrugs mag verkopen.

De burgemeester beraadt zich op verdere maatregelen op korte termijn over de exploitatie van de coffeeshop. Hier zal hij op korte termijn een beslissing over nemen.

Vanaf dit moment gelden weer de bestaande voorwaarden voor de coffeeshop over beveiliging en verantwoordelijkheid voor het leefklimaat van de woonomgeving. Dit houdt in ieder geval in dat er twee beveiligers toezicht houden op de coffeeshop en de omgeving.


Bericht van 9 november  2015. Nog geen duidelijkheid rond schietpartij 
Er zitten geen vorderingen in, laat staan dat er oplossingen komen van het onderzoek naar de schietpartij op de drugsstore Chip'n dale  op Hinthamerstraat 159 op 23 juli j.l. . Merkwaardig genoeg mogen bij dat onderzoek geen videobeelden worden gebruikt. 'Dat is een te zwaar opsporingsmiddel,' aldus een politiewoordvoerder, die  verder zegt '..dat er geen aanknopingspunten zijn om door te gaan.'
Dat meldt vanavond het Brabants Dagblad.
De store is nog steeds op bevel van burgemeester Rombouts gesloten.

Hinthamerstraat 159
De 20 kogelgaten in de
voorruit van de drugstore Chip'n dale
.
foto's © paul kriele, 23 juli 2015.