Monitor 2008: Den Bosch scoort echt veiliger

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2009 | Gewijzigd op: 26-03-2009
Burgemeester Ton Rombouts presenteerde donderdagmiddag 26 maart 2009 in het stadhuis met een persoonlijke toelichting de 'Veiligheidsmonitor 2008' die jaarlijks uitkomt en de status van de stad tav veiligheid aangeeft.
De cijfers werden aangedragen door Frank Jos Braspenning van de afdeling Statistiek en onderzoek bij de gemeente en gedetailleerd toegelicht door Sytske Klarenbeek, gemeentelijk veiligheidscoördinator en commissaris Ingrid Zwaar, districtschef van de politie Brabant- Noord.

foto's © paul kriele, 26 maart 2009.

Voor het eerst in 7 jaar haalt burgemeester Rombouts hoofd van de politie en in die positie belast met het aspect ’Veiligheid’ opgelucht adem. De stad scoort op bijna alle punten in de jaarlijkse veiligheidsmonitor beter Behalve om objectieve cijfers van de Politieacademie gaat het ook om subjectieve metingen bij de burgers. Het veiligheidsgevoel bij de Bosschenaren is toegenomen en kreeg van hen rapportcijfer 7.
Frank Jan Braspenning van de afdeling statistiek en onderzoek gaf de cijfers prijs die de Politieacademie en de burgers [geënquêteerd op veiligheidsgevoel] hem verstrekken.
Er zijn ook nog wel wat minpunten te melden, zoals de vermogensdelicten en de probleemjongeren. Vergeleken bij andere Brabantse steden is in dat opzicht de verbetering [19 %] in Den Bosch hoger en landelijk gezien zelfs 12 % beter. Rombouts: ‘In die zeven jaar is het nog nooit zo goed gegaan.’
De zorgen liggen meer op de sterke jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. 82 Bossche jongens behoren tot de harde kern, ofwel ze plegen zware misdrijven. Al enkele jaren worden de probleemgroepen geïnventariseerd. Zo zijn er 18 probleemgroepen, te weten 5 criminele groepen, 9 overlast gevende groepen en 4 hinderlijke groepen [hangjeugd]. Elke groep, gemiddeld bestaand uit 10 à 15 man, wisselt van samenstelling en steekt onregelmatig de kop op. Die krijgen extra aandacht, aldus Rombouts . De gemeente streeft er naar het aantal verplegers met 10 % te verminderen door gericht 40 van de 400 veelplegers te gaan aanpakken.
Een belangrijk speerpunt was en is de jeugdoverlast. Dan gaat het om bijv. auto-inbraken door jeugd onder de 25 jaar. Den Bosch scoort boven het landelijk gemiddelde. Ook inzake fietsendiefstallen [in 2008 plus 40%] en vermogensdelicten scoort de stad slecht. Dat baart politie en gemeente zorgen omdat dergelijk ‘kleine’ misdrijven een opstap zijn naar grotere vergrijpen. De gemeente brengt binnenkort een plan naar buiten om –gratis –meer en toegankelijker, bewaakte fietsenstallingen in het centrum te gaan inrichten.
Woninginbraken: daarin scoort Den Bosch ondanks de scherpe daling van 42 % nog steeds niet beter dan andere vergelijkbare steden. Mogelijk door een stijging va de aangiften [via internet] . Rombouts wijst op een onderzoek van Avans–Hogeschool als verklaring voor de relatief [vergeleken bij Breda, Eindhoven, Tilburg] hoge criminaliteitscore [‘vermogensdelicten’] in de stad. ‘Het is de 5e toeristenstad van ’t land, er werken -vergeleken bij het aantal inwoners - relatief veel mensen en het is een uitgaansstad. Dat brengt meer mensen hier, meer autobewegingen, stallingen en dus meer kansen op diefstal e.d.’.

Tot slot kondigde burgemeester Rombouts aan dat het Veiligheidshuis, dat nu nog virtueel is en waar onregelmatig ondermeer gemeente, politie en justitie samenkomen, een echt huis wordt met een vaste medewerker en een catermanager.


Terug naar boven