Rombouts stuurt complimenten naar politiechef Heeres Oost-Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2017 | Gewijzigd op: 06-04-2017
In een brief van 5 april 2017 geeft burgemeester Rombouts zijn complimenten over de gunstige cijfers in de Veiligheidsmonitor 2016 aan het hoofd van de politie in Oost-Brabant Heeres, waartoe de Bossche regio behoort.  
Die tevredenheidscijfers liggen steeds hoger en binnen de regio 's-Hertogenbosch zelfs het hoogst.
Ook als het gaat over het 'zich wel eens onveilig voelen' scoort Den Bosch 13,9. Dat is het beste in de regio en zelfs 2,5 onder het landelijke cijfer. 

Een over de politie tevreden burgemeester Ton Rombouts.

foto © paul kriele, 27 maart 2013.
.............................................................................

Nog sterker zijn de cijfers over de tevredenheid met  het functioneren van 'de politie in de buurt'. Met een percentage 'tevreden tot zeer tevreden' scoort het Bossche basisteam met  35,9% het hoogst van alle gemeenten boven de 70.000 inwoners. 'Daarmee trekt de stad landelijke aandacht,' aldus Rombouts,  die zijn complimenten graag doorgegeven wil zien aan alle medewerkers.