Stand van zaken camera’s in binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2018 | Gewijzigd op: 11-06-2018


Burgemeester Jack Mikkers bericht [brief dd. 11062018] de raadsleden [Commissie Bestuur] over 'de Stand van zaken Cameratoezicht'.
Allereerst  speelde dat de camera's zoals aanvankelijk de bedoeling was, niet op masten maar aan de gevels werden geplaatst.
Dat is alsnog verlaat  gebeurd. Verlaat ook door toestemmingsprocedures. Plaatsing gebeurde ook aangepast aan de gevelkleur.

Het resultaat  bleek voor een aantal eigenaren en gebruikers van panden niet overeen te komen met de verwachtingen.Daarnaast bleek de impact op sommige locaties ook voor ons grioetr dan wij vooraf verwachtten.Met hetoog op het belang van draagvlak hebben we daarom zorgvuldigheid vóór snelheid laten gaan. Het Cameratoezicht is op 1 juni 2018 volledig en gerealiseerd en operationeel.

Vanuit een toezichtsruimte in het Paleiskwartier worden de beelden live uitgekeken tijdens de horecaweekeinden,  tijdens evenementen en bijzondere activiteiten/bijeenkomsten, zoals een demonstratie.Ze worden teruggekeken als daartoe aanleiding bestaat.
In het tweede kwartaal van 2021 zal een evaluatie plaatsvinden.

Bericht van 22 mei 2017 Binnenkort camera's in de binnenstad
Eind mei begin juni zal de firma ‘DIT is Beveiligen’ in de binnenstad 32 nieuwe camera’s -en soms vervangende – camera’s plaatsen. Dat is in de lijn van de  raadsinstemming [ september 2016]. Meldt de raadsinformatiebrief van 17 mei 2017, waarvan separaat een  afschrift  aan de betreffende ondernemers is gestuurd. Daarin  het Hoofd Openbare Orde en veiligheid  dat ze nodig zijn voor handhaving van de lopenbare orde en het voorkomen van overlast. Dat betekent met name toezicht bij evenementen en tijdens de drukke horeca-uren.** Ze komen merendeels aan gevels te hangen en niet aan masten.

Rond het station wordt het aantal  verminderd van 18 naar 9 door nieuwe technieken. In de Hinthamerstraat is door de ondernemers om twee extra camera gevraagd [bij de Boerenmouw en bij de Mgr. Pinsenstraat]. De camera in de fietstunnel*  onder de A59/ Klokkenlaan, blijft hangen waar die zit. 

  De splitsing Snellestraat- Kruisstraat-Postelstraat is een van de locaties voor cameratoezicht. Maar ze komen meestal aan de gevel te hangen.

foto © paul kriele, 4 maart 2011.
...................................................................................................................................... 

**Cameralocaties onder andere: Parade: 4,  Markt: 1, hoek Korte- en Lange Putstraat, Stoofstraat/ Snellestraat, Stoofstraat/Kruisstraat, op Kerkplein, in de Torenstraat bij Mariakapel,  op de hoek Torenstraat / Hinthamerstraat, en op de hoek Torenstraat / Kerkstraat, in de Tolbrugstraat / Pastoor de Kroonstraat en op de hoek Hooge Steenweg naast de Hema [steegje] en in de Casinotuin en in de Triniteitstraat.

In de post Paleiskwartier  komen alle  beelden van de camera’s, die doorgezet kunnen worden naar de politie, binnen.

Op borden op invalswegen staat vermeld dat er in de binnenstad cameratoezicht gebeurt.DTerug naar boven