Poederbrief ontdekt in hoofdkantoor Essent

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2009
Op de postdistributieafdeling van Essent op het Willemsplein is donderdagmiddag 18 juni 2009 een enveloppe met poeder geopend. Op de afdeling waren 26 werknemers aanwezig van wie vijf mogelijk in aanraking zijn gekomen met het poeder.

Na een alarm kwam de bedrijfshulpverlening in actie en werd een bij zo’n situatie aansluitend protocol opgesteld.
De postafdeling werd van de rest van het gebouw afgesloten, maar het gebouw behoefde niet ontruimd te worden. Enkele van de ‘besmette’ personen hebben zich uit voorzorg gedoucht.
Een deel van hen is met een taxi naar huis gebracht, anderen hebben de uitslag van het onderzoek bij Essent afgewacht.
Na onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) kon om kwart voor zeven worden gemeld dat het niet om een gevaarlijke (chemische) stof ging.
De recherche onderzoekt de herkomst van de brief.