Onderzoeksrapport COT, na rellen van 25 januari 2021, verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2021 | Gewijzigd op: 18-03-2021
'Een machteloos gevoel'.
Het klinkt als een excuus dat het COT* aan haar rapport over de aanpak en de verantwoordelijken van het effect van de rellen van maandag 25 januari 2021 heeft gegeven. Immers die dag klonk aan vele kanten, ook van officiële politiezijde dat er die dag ‘iets’ op stapel stond. Het COT geeft enkele leerpunten [ voor de toekomst….] over de aanpak van ’de Driehoek’, [Justitie politie/ME en gemeente].

Ondanks die signalen en dus het voorkomen van daaruit voorkomende vernielingen en plunderingen, is weinig tot niets gedaan [geen preventief optreden]  ‘Er was geen aanleiding voor…’, klonk het achteraf. Mikkers, die blijkbaar de berichtgeving niet serieus genoeg inschatte: ’Het was moeilijk te bepalen…’. Maar hij krijgt wel het verwijt dat hij teveel ‘informatie gestuurd’ was en daardoor de geluiden van uit de burgerij en van de ondernemers veronachtzaamd heeft.

In diens eerste reactie zei Mikkers kort na de incidenten, laten we voor met verwijten te beginnen, eerst eens bekijken wat er bij politie en ME mogelijk was. Weinig ME op een grote groep relschoppers had zeker gewonden tot gevolg gehad,’ was de redenering. Dus daarin was Mikkers ook afwachtend, gezien volgens hem, de parate staat van de ME op andere locaties. Conclusie volgens het rapport: Er kwam geen inzet, alleen op basis van ‘Indien nodig…’.

De driehoek had meer en beter de onderlinge samenwerking moeten afstemmen/voorbereiden. [Leerpunt 1 van het rapport].
Vertaald staat er in het rapport min of meer: De gemeente had kunnen voelen wat er aan de hand was en wat er komen ging. Terwijl door social media de opwinding onder de burgers aan het groeien was.
Wat de wijk betreft: de jongerenwerkers, niet beter bekend met de jongeren dan de jeugdwerker, waren in die dagen toegespitst op het effect van corona op de jeugd. Zij hebben hun zorgen op de impact van die epidemie op de jongeren geuit. Door corona werd o.a. verveling en toenemend drugsgebruik merkbaar. ‘Er bestond, mede gezien de landelijke onrust, risico op escalatie,’ aldus leerpunt 2 van het rapport.

Het slot is ook teleurstellend want de reactie van het stadsbestuur op de zorgen van de burgers [omwonenden] en ondernemers krijgt ook niet de schoonheidsprijs.
Geen waterdichte overall aanpak
In de aanpak/bestrijding van de rellen is geen rekening gehouden met alternatieve scenario’s en ook is geen aandacht besteed dat er geplunderd zou worden. Het scenario dat één groep of groepen zich zouden gaan verplaatsen, was ook niet ingeschat [leerpunt 4.]

Slot reactie Mikkers: Ondanks onze inzet [..] hebben we de rellen niet kunnen voorkomen.. De belangrijkste les vindt de burgemeester, dat als gemeente hadden moeten mee bewegen met de zorgen van de burgers, door bijv. een telefoonnummer in te stellen waarop meldingen van onraad en tips konden worden doorgegeven.’ En over de -verlate- actie: ‘Soms glippen dingen door je vingers.’’ *COT Instituut voor Veiligheids-en crisismanagement, dat met dit onderzoek als doel had, te reflecteren op de gebeurtenissen en ervaringen en leerpunten [adviezen] aan te geven aan de gemeente. Berichten van 25 en 26 janauri 2021 nav de rellen in de binnenstad

Update dinsdag 26 januari 2021 rond  12.15 uur.  Nieuwe oproep te gaan 'rellen'
De burgemeester heeft dinsdagmorgen 26 januari 2021 vanaf 11.30 uur opnieuw eeen noodverordening ingesteld .Die verordening geldt niet, zoals gisteren voor de binnenstad, maar voor de gehele stad. 
Mede aanleiding hiervoor waren de oproepen die deze morgen al op internet verschenen om/.... naar Den Bosch te komen rellen'. Die noodverordening geeft de politie de mogelijkheid preventief  te fouilleren.

 52 arrestaties/ Dinsdagmorgen:   een schoonmaakploeg is begonnen. 

Burgemeester Jack Mikkers gaf maandagavond  rond 23.15 uur nog een verklaring uit.

Het was een trieste avond voor ’s-Hertogenbosch. Vanaf ongeveer 21.00 uur trokken relschoppers door de binnenstad. Ze vernielden onder andere auto’s, winkelruiten gingen kapot en een aantal winkels is zelfs geplunderd. De relschoppers zorgden met hun gedrag voor angst bij inwoners.

Nadat de ME ter plaatse was, werd de rust in ongeveer 30 minuten hersteld. Op dit moment [maandagavond 23.00 uur] is de situatie rustig, en de politie heeft tientallen aanhoudingen gedaan.

Burgemeester Jack Mikkers: “Ongehoord wat hier vanavond is gebeurd. Deze personen beseffen totaal niet wat voor angst, zorgen, schade en schande ze de inwoners en deze mooie stad brengen. Een stel onverlaten verpest het ontzettend voor veel andere mensen. Gedrag dat veel anderen met mij totaal niet begrijpen.”
De driehoek Politie, Openbaar Ministerie en gemeente hebben de situatie, die eind van de middag ontstond rond de Van Grobbendoncklaan-Graafseweg nauwlettend gevolgd en vooraf maatregelen genomen. Denk dan aan het afzetten van terreinen en losliggende spullen, en het controleren op losliggende stoeptegels.
Noodverordering /ME -inzet
Aan het begin van de avond heeft de burgemeester besloten tot een veiligheidsrisicogebied en noodverordening. Hiermee werd onder andere preventief fouilleren mogelijk, en is ingezet op het voorkomen van groepsvorming. Op enig moment werd de situatie grimmiger. De driehoek heeft toen direct besloten tot de inzet van de ME. De snelheid waarmee de groep zich bewoog richting de binnenstad rijmde niet met de opkomstmogelijkheid van de ME. Dat heeft ook te maken met de druk op de politie vanwege onrust op andere plekken. Maar in die periode zijn de vernielingen geweest.
..
Opsporen, vervolgen en nader onderzoek Politie en Openbaar Ministerie zullen het maximale doen om de relschoppers op te sporen en te vervolgen. Ook heeft de driehoek bepaald deze avond onafhankelijk te willen laten onderzoeken. Want deze avond is voor iedereen zo heftig en triest, dat we het belangrijk vinden deze nader te evalueren.
Nazorg
De gemeente begint in de nacht  van maandag 25 op dinsdag 26 januari 2021 direct met het opruimen van de schade in de binnenstad. Ook komt er naast de politie-inzet, beveiliging voor verschillende winkelpanden.

Terug naar boven