In 2020 tov 2019: Minder criminaliteit, meer overlast

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2021 ...De coronaepidemie heeft zijn effect gehad op de ervaring van overlast en de afname van criminaliteit. Vooral in de eerste maanden van de coronacrisis in 2020 was er een toename van die overlast* te zien en een afname van het aantal misdrijven. De daling zat hem in de  vermogenscriminaliteit, mishandeling en openlijk geweld. Zo zijn er minder woninginbraken en zakkenrollen. Ook is diefstal uit auto’s en andere voertuigen gedaald.
*Stijging overlast
In 2020 was er een stijging van overlast doordat meer mensen thuis waren. In die omstandigheid wordt er meer woonoverlast ervaren. Er was toen meer jeugd op straat, en dat heeft ook tot meer overlast geleid. Regels werden overtredne zoals de 1,5 meter afstand, of samenscholen in de openbare ruimte. Ook de overlast van personen met verward gedrag en zwervers is in 2020 gestegen. Ook een gevolg van de coronacrisis, maar vroeg vóór die tijd ook al aandacht.
Fraude met online handel en oplichting
Er was een toename van fraude via whatsApp met online handel en oplichting. Dat geldt ook voor fietsendiefstal en inbraken in garages, schuurtjes en tuinhuizen.