Politie controleert panden op illegaal gebruik / bewoning

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-07-2021 | Gewijzigd op: 09-07-2021
Op 7 juli 2021 heeft de politie, samen met de Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel zeven panden gecontroleerd. Aanleiding was een melding van overlast. De onderzochte panden werden illegaal bewoond of het ging om een bedrijfpand dat als woning werd gebruikt. In een van de panden zat een illegaal in 't land verblijvende Marokkaan. Hij kreeg te horen 't land te verlaten. De Vreemdelingenpolitie zal daar op toezien. In het laatst gecontroleerde pand waren twee prostituee's bezig met een klant.
Deze personen ontvangen binnenkort een last onder dwangsom. Dat betekent dat officieel dat de overtreding moet worden beëindigd. Wanneer dit nog een keer wordt geconstateerd, bij bijvoorbeeld een nieuwe controle, moet de dwangsom aan de gemeente worden betaald.  
Leerplicht
In een van de woningen werd opgemerkt dat er schoolgaande kinderen verblijven die zich niet houden aan de leerplicht. Deze woningen worden binnenkort nogmaals bezocht door leerplichtambtenaren. Zij geven ook voorlichting, advies, begeleiding en bemiddeling bij het terug begeleiden van de kinderen naar school.