KeesKroket:3 agenten in burger gaan er op de vuist

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-07-2009 | Gewijzigd op: 29-07-2009
Kees Kroket op de hoek Visstraat/Karrenstraat.
De drie agenten in burger, die daar zaterdagnacht na sluitngstijd nogal uit hun dak gingen, zaten toevallig vlak bij de deur.


foto © paul kriele, 28 juli 2009.

Zaterdagnacht 25 juli 2009, rond sluitingstijd, zijn bij Kees Kroket in de Visstraat drie agenten op de vuist gegaan toen ze de zaak moesten verlaten.
De drie in burger geklede agenten aten tegen sluitingstijd nog een frietje. 'Dat deden zij in hun vrije tijd,' zegt woordvoerder Marieke Stuart, die - gezien het lopende onderzoek - er verder niets over mag loslaten.

Toen de portier hen om 3 uur - de sluitingstijd van de cafetaria's -vroeg de zaak te verlaten, waren ze erg verbouwereerd. Hun antwoord was: 'Nou nou, wij maken ook wel eens overuren, dus waarom mogen we niet even blijven zitten.' Zo moet het er, volgens het relaas van een medewerker van Kees Kroket, aan toe zijn gegaan. Maar de portier had hen natuurlijk niet herkend als politieagent.
Daarop pakte de portier een van hen bij de arm om hem buiten te werken. Op dat moment schoten de drie boven op de portier. Daarbij ging het er flink op los.
Volgens die medewerker zijn er geen gewonden gevallen, maar het ging er schandelijk aan toe
Kees Kroket was op het moment van het incident verder helemaal leeg.

De politie [Bureau Interne Zaken] die spreekt over een schermutseling, stelt een onderzoek in. De medeweker, aldus het politiebericht, heeft aangifte gedaan van mishandeling en de agenten zijn gewoon aan het werk.

Medewerker of portier ?
Merkwaardig dat de politie spreekt van een medewerker van het cafetaria, terwijl de zaak zegt dat er een portier aan de deur stond die er toezicht houdt. Dat maakt een groot verschil omdat mishandeling van overheidspersoneel, buschauffeurs, agenten of ander dienstdoend, geüniformeerd personeel,  hogelijk wordt opgevat.