Politie rekent in Bossche Broek een man-op-de-vlucht in....

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2024 | Gewijzigd op: 18-04-2024
Donderdag morgen 18 april 2024 hebben 5 agenten van de Bossche politie in het Bossche Broek een man-op-de-vlucht ingerekend. Dat kostte wel wat  tijd en moeite. Intussen hield een toecallig nabije legerhelicopter [...] het voorval in de gaten. De man - niet de jongste meer- had zich op zijn vlucht in de polder verscholen in een sloot. En dus een nat pak opgelopen. Maar hij werd uiteraard door de heli opgemerkt.
Daar moest -voorlopig - één agent de man in bedwang houden in afwachting van enkele collega's voor al eer hij in de boeien kon worden geslagen. Dat eenmaal geschied, trok het gezelschap door de weilanden richting het zgn. Essentpad [Singelgrachtweg] , alwaar enkele collegae hen afwachtten. Nou dat instappen verliep ook al niet erg soepel.
Maar al met al is onbekend wat precies die man op zijn kerfstok heeft en waarom er een heli van defensie assisteerde. Dat kan met de legeroefening te maken hebben gehad. 
 

-De helikopter van het leger assisteerde bij achtervolging en de arrestatie van een verdacht persoon.
-Na enig geharrewar rond de man die zich in een sloot had verborgen en nog niet gewonnen vond, kon met hulp van collega agenten worden afgevoerd.
-Op de Singelgrachtweg, ook wel bekend als het Essentpad,  stonden collegae de gearresteerde 
man op te vangen. 

foto's © paul kriele. 18 april 2024.