ZaakBenno L. VderKruijs wil opheffing hechtenis

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2009 | Gewijzigd op: 19-09-2009
Links boven: De proforma [procedurele] zititing werd geleid door mr. P. van  Dellen. Vooraan advocaat Pieter van der Kruijs [ook hier boven]
Links: de pers mocht beslist niet Benno L. in beeld brengen.
Tekenaars van de Telegraaf en Hans Veen van NOS /RTL]mochten de verdachte alleen van achteren uittekenen.


foto's © paul kriele, 18 september 2009.

Vanmorgen -vrijdag 18 september 2009 –vond met schorsingen- de eerste zgn. pro formazitting plaats rond de Bossche zwemschoolhouder Benno.L. Justitie had er drie zalen voor gereserveerd waar onder meer ouders van leerlingen van Benno L. zaten. De pers was lokaal, regionaal en landelijk sterk vertegenwoordigd.
Het ging om procedurele zaken, zoals hoe Justitie is omgegaan met de huiszoeking het vergaren van bewijzen, verdere motieven en de berichtgeving naar de ouders en de breed opgezette publiciteit.

Advocaat Pieter van der Kruijs vindt de hele gang van zaken een ‘trial by the media’ ofwel een opgeblazen proces, dat in zijn laakbare aanpak opgeroepen werd door het OM samen met burgemeester Rombouts. ‘Er is sprake van een uiterst ongelukkig en laakbaar optreden van het OM,’ zei Van der Kruijs.**

Ook Benno L. die in de zitting zijn excuses aanbood, had kritiek op het feit niet eerst de ouders geïnformeerd waren. ‘Het OM had alle gegevens van de leerlingen. Die brede manier van aanpak heeft veel onrust veroorzaakt,’ aldus Larue die in zijn excuus [‘Ik schaam me voor wat ik gedaan heb’] emotioneel bewogen raakte. ‘Ik heb niets meer te winnen en moet naar het buitenland verhuizen’. Daarop werd in de zaal geroepen’ Naar Kenia’ en ‘Smeerlap’. De rechter P. van Dellen moest meermalen de zaal tot rust manen.
Van der Kruijs vindt ook dat bij die 98 gevallen van ontucht geen gegevens [tijd, manier en locaties] zijn vermeld. ‘Uit niets blijkt dat het om onzedelijk handelen gaat,‘ pleitte de advocaat. ‘Het OM is de regie kwijt,’ zei Van der Kruijs daarop. Waarop de Officier van Justitie aangaf dat bij deze zeer omvangrijke rechtszaak in een volgende ziititng de feiten nog moeten komen. Door de grote hoeveelheid bewijsmateriaal die bij de verdachte thuis is aangetroffen, zijn we actief in de publiciteit gegaan, 'adus het weerwoord van Officier van Justitie Maartje Gorter, 'en ook om zoveel mogelijk ouders te kunnen benaderen.'
Ook het recent openbaar gemaakte geval van verkrachting wil de Van der Kruijs niet ontvankelijk doen verklaren. Van der Kruijs:’Uit het filmpje blijkt geen seksueel binnendringen.’  Maar de verdediging kreeg met zijn inhoudelijk sterk onderbouwd pleidooi geen vaste voet bij het OM.

Van der Kruijs: 'De verdachte was al bij voorbaat veroordeeld gezien de weinig terughoudende en laakbare opstelling van het OM en de Bossche burgemeester in een persconferentie en de benadering van- vermoedelijk -betrokken ouders. Dat is er de oorzaak van dat de pers zo breed en de Telegraaf zelfs denigrerend zijn cliënt als ‘zwembadmonster heeft neergezet. Op die manier kan het niet tot een eerlijk proces komen en daarom vraag ik om opheffing van de hechtenis.’

OvJ Gorter wees met haar tegenwoord het verzoek van de raadsheer van Benno L. af om de hechtenis op te heffen en het proces te doen annuleren. Benno moet blijven ..[...in de gevangenis]. Het volgende proces is op 3 december 2009.

** In zijn opsteling van 'laakbaar optreden' wordt de Bossche advocaat gesteund door de hoogleraar strafrecht Ybo Buruma die in een tv-programma stelde, dat door te kiezen voor openheid van het OM en de uitlatingen van de Bossche burgemeester de rechtzaak in gevaar is gebracht.  Er zijn eerder landen veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wanneer politicie of bestuurders iets dergelijks zeiden.

Terug naar boven