Jaarsverslag 2009 politie

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2010 Het 'Bossche' district  van de Politie Brabant- Noord is samengevoegd met Boxtel en telt ook Heusden, St. Oedenrode en Schijndel, naast Haaren en Vught 
In dit verslag richten we ons -merendeels - op Den Bosch.

Inwoners van het district Meierij hebben in 2009 in totaal 123.449 ofwel 700 keer meer aangiften gedaan dan  in 2008.
 
In 2009 waren er twee grote onderzoeken in het district. Het ging om het zedenonderzoek naar de Bossche zwemleraar. In deze zaak werden een aantal (ouder)bijeenkomsten georganiseerd in Drunen, Vught en 's-Hertogenbosch. Daarnaast was er bij een onderlinge ruzie tussen Marokkanen een dodelijke schietpartij in de  Egbert Kortenaerstraat [Kruiskamp]. 
Woninginbraken
Ook in 2009 werd fors ingezet om de woninginbraak af te doen nemen. Forse afnames waren er in Vught [afname 20,8%], in Boxtel [ 21,4% ]en in Schijndel met 15,2 %.
Auto-inbraken
In het hele district nam het aantal aangiften van auto-inbraken af. met 600 naar 3305 in 2009 [afname 9%].
Een mooi resultaat was er voor de gemeente 's-Hertogenbosch waar het aantal auto-inbraken uit personenauto's voor het eerst in jaren daalde, mede dankzij de projectauto.
Het aantal aangiften daalde naar 2323 in 2009 [700 minder] .

Diefstal fietsen (inclusief brom-snorfietsen)
Het aantal aangiften van diefstal van fietsen (inclusief brom- en snorfietsen) steeg in het district Meierij van 2767 naar 3040. In 's-Hertogenbosch werd vorig jaar er  iets meer, dan in 2008, aangifte gedaan: 2035.
Door de aanpak 'fietsenplan' [preventie] hoopt de politie dat in 2010 minder (brom/snor)fietsendiefstallen zullen voorkomen. 
In alle gemeenten nam het aantal diefstallen van fietsen en brom-snorfietsen toe, behalve in Vught. Daar daalde het van 165 naar 153.

Overlastgevende en criminele jeugdgroepen
In de "Jeugdgroepen Inventarisatie 2009" is in dit district sprake van vijftien hinderlijke jeugdgroepen, vier overlastgevende jeugdgroepen en drie criminele jeugdgroepen. De meeste problematische jeugdgroepen bevinden zich in 's-Hertogenbosch. Ook de drie criminele groepen zijn hier te vinden.
Aantal meldingen jeugdoverlast nam in  het hele district iets af: van 2443 in 2008 naar 2360 in 2009 .

Overval en straatroof
Het aantal overvallen nam ook voor district Meierij, waar in 2008 nog 36 overvallen plaatsvonden, af naar  24 [afname 31,4%]. Ook het aantal straatroven is afgenomen met 11% afgenomen in dit district van 82 naar 71.

Geweld
In 2009 werd er één Team Grootschalige Opsporing opgestart in verband met een schietpartij in de nacht van 8 op 9 april in de Egbert Kortenaerstraat in 's-Hertogenbosch. Daarbij werd een 22-jarige Bosschenaar doodgeschoten.
Het aantal aangiften van mishandelingnam in 's-Hertogenbosch -van 575 naar 589 -toe. En in Vught  van 51 naar 65.
Ook het aantal aangiften van bedreigingen steeg  in 's-Hertogenbosch  van 387 naar 446. Ook Schijndel (van 30 naar 46) en Sint-Oedenrode (van 16 naar 23) lieten een stijging zien.

weekeindarrangement
Om geweld in het Bossche uitgaansleven tegen te gaan is afgelopen jaar het convenant Veilig Uitgaan ondertekend door diverse partners (gemeente, openbaar ministerie, BASTA!, horecaondernemers en politie). Daarin is afgesproken om alles te doen om de goede sfeer te behouden en geweld aan te pakken (repressief en preventief). Een van de ingezette middelen hiervoor, is het weekendarrangement dat op 18 september werd geïntroduceerd. Het 'weekendje weg' loopt nu bijna een half jaar en wordt geëvalueerd.

Huiselijk geweld en Tijdelijk huisverbod
Sinds 2009 kunnen verdachten van huiselijk geweld in Brabant-Noord een tijdelijk huisverbod krijgen.
In Den Bosch werd namens de burgemeester 8x een huisverbod opgelegd.
De aangiftebereidheid nam in het hele district met 128 keer toe naar 529. 

Veelplegers
Veelplegerscriminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van burgers. In district Meierij wonen 512 personen die voorkomen op de veelplegerslijst. Daarvan staan er 313 ingeschreven in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Het afgelopen jaar zijn 160 van deze veelplegers één of meer keren aangehouden.


Terug naar boven