Procedures rond zaak Benno L. 'goed .. doorlopen'.

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2010 | Gewijzigd op: 23-02-2010
Het onderzoek naar de procedures en het functioneren [van gemeente, politie, Justitie en de zorgverleners] in de zaak rond de Bossche zwemschoolhouder Benno Larue is 'goed verlopen en de beoogde effecten zijn bereikt' . Er was geen sprake van maatschappelijke onrust [..] '. Dat lijkt alom positief, maar ook merkwaardig. Zeker als men de beroering, die er in het algemeen toen ontstond en de opgekropte gevoelens bij de ouders van de  slachtoffers in ogen schouw neemt.

En verder:  'Er was geen sprake van maatschappelijke onrust,' aldus de conclusies van dat onderzoek, dat iov de Politie [veiligheidsregio] Brabant Noord is uitgevoerd door het Instittuut voor Veiligheids- en Crisismanagement].
Dat onderzoek spitste zich toe op het voorkomen van maatschappelijke onrust [..] en het kanaliseren van gevoelens en het informeren van mogelijke slachtoffers over de zorgverlening. Voor de instanties was het doel van dat onderzoek overigens lessen uit de aanpak te leren. 

Het Instituut dat het onderzoek verrichtte stelt in haar rapport dat 'door de arrestatie van Benno L.  er veel beroering ontstond', maar 'die emotionele crisis hoort nu eenmaal bij dit soort gebeurtenissen'. En..  'die gebeurtenissen hebben geleid tot beperkte openbare ordeverstoringen, maar niet tot grootschalige openbare ordeverstoringen', zeggen de onderzoekers.
'Ook de inspanning van de autoriteiten [die vooraf de ouders informeerden en niet eerste de pers/ redactie],
hebben bijgedragen aan het beperken en beheersen van die maatschappelijke onrust', aldus het rapport, dat de informatievoorziening van toen, als 'professioneel' omschrijft.

Overigens worden tot slot nog wel enkele knelpunten aangegeven mbt tot de organsatie van de Voorlichting [onduidelijkheid over de verantwoordelijke leidinggevende in deze zaak en de slechte coördinatie van het crisisteam] en het nogal star omgaan met de Grip-regeling*. Daar worden aan het eind van dat rapport wat aanbevlingen over gedaan.

*Noot Grip  [Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure]: zie pagina Grip-regeling