'Volledige' Dagvaarding tegen Benno Larue

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2010 | Gewijzigd op: 15-03-2010
Vandaag maaandag 15 maart 2010 mocht de pers de volledige dagvaarding tegen Benno Larue bekijken. Onderaan dit artikel  een beknopte versie.
De Bossche officier van Justitie Juliette Nederlof legt zwemschoolhouder Benno L. [59jr.]  69 gevallen van poging tot aanranding of ontucht tenlaste. Dat staat in de dagvaarding waarvan RTL-nieuws inzage kreeg.
De 59-jarige Benno Larue heeft  met 3 meisjes een poging tot verkrachting op zijn geweten. 
De bijna 100 zaken van seksueel misbruik in een van de zwemscholen waar de Bossche leraar les gaf, zijn inmiddels teruggebracht tot 69. In de dagvaarding komt geen enkele aanklacht van verkrachting meer voor.

Op 1 april 2010 om 14.00 uur vindt de regiezitting plaats. Tijdens een regiezitting wordt bekeken of partijen nog aanvullende onderzoekswensen hebben.

Pas op 31 mei 2010 begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak waarvoor 5 dagen zijn uitgetrokken. Dan is ook de raadsheer van Larue Pieter van der Kruijs aan zet.

Dagvaarding  rond zwemschoohouder vanaf maandag 15 maart 2010 bekendgemaakt
In het eindproces-verbaal zijn 67 kinderen opgenomen.
Het OM heeft er voor gekozen om alleen die zedenfeiten ten laste te leggen waarvan filmbeelden of foto’s bestaan.

In de tenlastelegging zijn 45 feiten opgenomen.
Het gaat hierbij in totaal om 38 slachtoffers waarmee verdachte seksuele binnendringingshandelingen of ontuchtige handelingen zou hebben verricht en 20 slachtoffers waarvan kinderpornografische opnamen zijn gemaakt.

De ten laste gelegde feiten zijn:
- poging tot verkrachting; dit is proberen om de mond of vagina of anus van een slachtoffer binnen te dringen door verdachte met zijn tong of zijn vingers of zijn penis;
- aanranding of poging daartoe; dit is het plegen van anderszins ontuchtige handelingen, waarbij niet in het lichaam is binnengedrongen, maar wel de borsten of vagina of de schaamstreek of de billen zijn betast of waarbij verdachte zijn penis tegen de vagina of billen van het slachtoffer heeft gehouden;
- seksueel binnendringen of poging daartoe van een slachtoffer jonger dan 12 jaar;
- ontuchtige handelingen met een slachtoffer jonger dan 16 jaar;
- kinderpornografie; het maken van beelden waarop kinderen in een seksueel getinte houding worden afgebeeld;
heimelijk filmen; het filmen van een slachtoffer 
- zonder dat zij het weet.

Voor de meeste slachtoffers staat er 1 feit op de tenlastelegging. Met betrekking tot 3 slachtoffers staan er 2 feiten op de tenlastelegging; omdat bij hen sprake is van verschillende soorten ernstige zedendelicten.

Terug naar boven