Wisseling van teamchefs binnen politiekorps

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2010 | Gewijzigd op: 13-04-2010
De als teamchef vertrekkende 46-jarige Huub Keurentjes, blijft wel binnen het korps Politie Brabant-Noord werkzaam. De nieuw benoemde en de uit het Heusdense korps afkomstige Gé Bouwhuis die eerder [1992-2000] al in de Hambaken als wijkagent actief was.
foto's © paul kriele, 12 april 2010.

Gé Bouwhuis is Huub Keurentjes opgevolgd als teamchef Noord-West van het Bossche korps [politie Brabant-Noord].

Keurentjes blijft binnen het Bossche korps werkzaam, maar wordt gedetacheerd bij de stichting 'Criminee !'  Deze stichting, die een samenwerking is tussen de korpsen Brabant-Noord en Zuid en de Kamer van Koophandel, is uit het 'Regionaal Platform Criminaliteit Beheersing' ontstaan. Zij richt zich op de veiligheid van onder meer bedrijfsterreinen, woonwijken en binnensteden.

Teamchef Keurentjes blikt terug op zijn dienstjaren.
'In  Boschveld heeft de politie successen geboekt. Maar de wijk blijft een aandachtsgebied. Het  is een probleemwijk,' zegt Keurentjes, 'mede doordat er zoveel verschillendeculturen in een beperkt gebied wonen.
Maar ik hoop daar op een structurele verbetering.'

Ook de Kruiskamp kent zijn ups en downs. 'Maar het blijft hier moeilijk de doelgroep,' zoals Keurentjes de kern van overlast gevende Marokkaanse jongeren noemt, 'te bereiken. Die zijn niet te benaderen.
Hoe zulke jongeren te benaderen en/of te bekeuren, daarover hebben we zelfs een specifieke instructie van de Nederlandse Politieakademie gehad. 
De overlast van deze jongeren is echt aan het afnemen'. En Keurentjes stipt tussendoor ook nog even de succesvolle actie 'ontpatseren' aan, waarmee het afnemen van uit cirimineel gedrag verkregen luxe goederen wordt aangeduid.

Ook in de Hambaken was het de laatste jaren raak met -naar bussen - stenen gooiende jongeren, overlast bij het winkelcentrum en brandjes die gesticht werden. Daar hebben we een meerjarig programma opgezet. We zijn hier nog niet klaar, maar er is al heel wat verbetering opgetreden. Het waren hectische jaren,' zegt de teamchef die - na 28 jaar zelf aan de korpschef vroeg om vanuit een andere invalshoek naar 'Veiligheid' te mogen gaan kijken. 

Visie van Gé Bouwhuis 
Met zijn benoeming tot  teamchef Noord-West in het Bossche korps keert Bouwhuis terug op de stek waar hij tien jaar geleden ook actief was. Door die voorgaande termijn als voormalig wijkagent  [1992-2000] kan hij de verschillen van aanpak en de verbeterigen herkennen. Bouwhuis heeft o.a.  'de meldkamer' doolopen en heeft er ook nog alos teamchef 4½ jaar 'Heusden' op zitten.
Bouwhuisdie het met minder - dan voorheen -mensen in de organisatie, maar met meer wijkagenten en coaches moet doen: 'Ik constateer in 'mijn wijk' een enorme verbetering. De intergrale samenwerking stond rond 2000 nog in de kinderschoenen. Dat speelt zich  nu op alle niveaus af. Kijk, een wijkagent heeft een uitgebreid stevig netwerk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van het management en bijv. het veiligheidhuis.
Een Brede Bossche School bestond er in mijn tijd als wijkagent niet eens. Dus ook sociaal/,maatshcappelijk gezien zijn er tal van dingen gebeurd.
Je kunt wel kritiek hebben en nare zaken steeds naar boven willen halen, maar je moet ook kijken hoe goed het in de voorbije jaren is gegaan.
De disciplines reageren sneller, de betrokkenheid van de andere partijen is sterker geworden. Dat zijn stappen in de goede richting.
Je ziet het ook in de hele maatschappij dat men zich met veiligheid inlaat. Dus het is niet alleen de politie waar het op neer komt. Neem bijv. de inzet van verkeersregelaars bij evenementen. Daar was 10-20 jaar geleden nog geen sprake van.'

betrokkenheid burgers vergroten
'Neem de veiligheidsdiensten en bewakingsdiensten, die rijzen als paddestoelen uit de grond,' zegt Bouwhuis die ook voor het korps in de regio Den Bosch de nieuwigheden wil lanceren zoals die in Heusden zijn gerealiseerd. Daar is de integrale samenwerking meer en meer uitgewerkt en is in de diverse kernen - mede door het 'Buurt Informatie Netwerk - de betrokkenheid van de burgers vergroot.
De veiligheid in de buurten - en dat is Bouwhuis' stokpaardje -  heeft daar een flinke slag gemaakt,' constateert de nieuwe teamchef met voldoening. 'Maar of dat ook al in Den Bosch kan worden gerealiseerd, daar is nog veel overleg en de instemming van de gemeente voor nodig.
'Kortom,' zegt Bouwhuis, 'zijn we met zijn allen bezig de criminaliteit te doen dalen door veiligheid in de wijken te creëren. Het veiligheidsgevoel in de wijken moet bovenaan staan,' aldus Bouwhuis.Terug naar boven