Uitbreiding wijkagenten van 14 naar 20

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2010 Mede door een reorganisatie binnen de Politie district Meierij kan het aantal wijkagenten worden uitgebreid van 14 naar 20 . De oorspronkelijke wijken zijn gesplitst, wat mede als gevolg heeft dat nagenoeg elke wijk een eigen wijkagent heeft en Maaspoort 2 en uit uitgestrekte Rosmalen van de de Kruisstraat en de Groote Wielen tot Maliskamp 4. Zo is naast de Graafsewijk, het Bossche Pad en Eikendonk als aparte wijk erbij gekomen en heeft de binnenstad een aparte wijkagent voor ‘ondernemers’ en eentje die zich meer op ‘Leefbaarheid’ [bewoners] richt.

Links boven: het team wijkagenten van 20 stuks.
Links: wijkagent John Coeleveld van de Kruiskamp.
Boven:  Joris Verel van Rosmalen  [Groote Wielen, Kruisstraat en Empel].

De reorganisatie in het korps bevatte een inperking van 5 naar 3 districten. Dat gaf solaas in het personeelsbestand, maar dat wil nog niet zeggen dat die in de uitvoerende dienst zijn gekomen, verklaart teamchef Gé Bouwhuis in een toelichting vanmorgen dinsdag 1 juni 2010 in het bureau aan de Vogelstraat voor de pers. Die reorganisatie en uitbreiding van aantal wijkagenten zijn al eerder ingegaan en heeft geen extra mensen gekost.

Joris Verel en John Koeleveld maken als wijkagenten voor Rosmalen [Groote Wielen-Kruisstraat en Empel], resp. voor de binnenstad, Zuid, Oost/Aawijk en Muntel /Vliert, aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk dat die positie van de oude oom-agent-op-de-fiets sterk is geëvolueerd en beter aansluit op de moderne maatschappij met zijn o.a. jeugdcriminaliteit, drugs en huiselijk geweld.
De plaats van deze ervaren agenten in de wijk staat dichterbij de bewoners en bijv. het onderwijs en de ondernemers. Dat komt mede doordat deze wijkagent gebruik maakt van een uitgebreid netwerk [gemeente, woningcorporaties, jongerenwerk, Novadic en maatschappelijke verenigingen etc].

Vooruitgeschoven post
De functie is so wie so erg laagdrempelig en soms, zoals vroeger, ook erg sociaal. Door dat netwerk kan de agent adequater en effectiever reageren als –nogmaals - de ‘oude oom agent’, licht de 43-jarige John Koeleveld toe.
En vergeleken bij de wijkcoaches, die pas zijn aangesteld en veelal afkomstig zijn uit de allochtone bevolking, heeft de wijkagent meer bevoegdheden zoals de handhaving van de Openbare Orde en hij/zij  verleent vaak ondersteuning aan andere politiediensten [bij de opsporing/ Recherche], maar hij/zij is daar wel een vooruitgeschoven post van, zegt teamchef Gé Bouwhuis, die zegt dat er specifiek op wordt geselecteerd. Sedert kort bestaat er ook een landelijke opleiding wijkagent.

Wijkagent Joris Verel [34 jr.] zegt dat je goed moet kunnen signaleren en de binnengekomen informatie daar neerleggen, zodat er wat mee gedaan wordt. Het is gewoon een kwestie van logisch nadenken, aldus Verel.


Terug naar boven