Lichaam drenkeling bij Vughterbastion geborgen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2011 | Gewijzigd op: 03-09-2011
Bericht 10 en 14  mei 2011
De politie deelt mee dat de doodsoorzaak van de drenkeling*, wiens lichaam zondag 8 mei 2011 in de Dommel werd gevonden, zelfdoding is. Over diens afkomst wil de politie nog geen mededelingen doen. Nadere informatie leert ons dat de politie noch over afkomst, leeftijd, of wat dan ook een mededeling doet, omdat het om een zelfdoding gaat.

* De drenkeling was een Afghaanse vluchteling Rasul Ehsani, die de procedures van naturalisatie zat was.

Bericht zondag 8 mei 2011 12.30 uur
Zondag 8 mei 2011 werd even na twaalven door wandelaars op de Singelgrachtweg in de Dommel  een lichaam in het water ontdekt.
Een brandweervrouw heeft  het lijk uit het water gehaald. Voordat een lijkwagen het lichaam afvoerde, vond er eerst nog een technisch -lichamelijk - onderzoek plaats.

Precies in de bocht van de Dommel,  ter hoogte van het Vughterbastion, lag aan de polderkant in het schaarse riet het lichaam van een kleine [jonge-] man mogelijk een asielzoeker. Een brandweervrouw haalt het lichaam uit het water.
Een lid van de technische recherche onderzoekt het aangespoelde lichaam op sporen van geweld of anderszins. foto's © paul kriele, 8 mei 2011/12.20-12.40 uur

De politie heeft nog geen enkel gegeven over de doodsoorzaak, laat staan dat zij personalia van de persoon vrij kan geven.
De politie zegt zondagmiddag 15.00 uur, dat het om een man gaat die door een wandelaarster zondag tegen 12 uur langs de oever van de Dommel werd aangetroffen.