Politie reageert op kritiek RTL op aanpak prostitutie+mensenhandel

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2011 | Gewijzigd op: 02-06-2011
De politie Brabant-Noord reageert onverwacht n.a.v. berichten op RTL over een onderzoek naar de aanpak van Prostitutie en Mensenhandel bij de regiokorpsen. Die aanpak schjnt de laatste twee jaar bij de regiokorpsen in het slob te zijn geraakt. Er is nu sprake van een opleving, zo wil het persbericht doen overkomen.

Zie uitzending RTL over duizenden vrouwen in de prostitutie.dd. 2 juni 2011.

Korpschef Miriam Barendse.

foto © paul kriele, 28 februari 2011.

Uit het persbericht, dat niet echt helder en eerder moeilijk leesbaar is opgesteld, kan worden geconcludeerd, dat er in de jaren 2009 en 2010 bijv. te weinig sexclubs zijn gecontroleerd.
De politie in de regio Brabant-Noord is, na een achterstand, zich intensiever gaan bezighouden met prostitutie en mensenhandel.
Vanuit medio vorig jaar nieuw opgestelde - 20 - actiepunten is er een verbetering gemaakt, zegt korpschef Barendsen.
Die verbeteringen slaan op: 'de aanpak is beter geborgd [..]  en er is meer deskundig personeel ingezet. Aan dat laatste  bleek het ook aan te ontbreken, want elders staat  in het extra bericht: '...de kwaliteit van de korpsexpert op gebied van prostitutie en mensenhandel is ook verbeterd'. En even verder:''Bij opsporing zijn [nog steeds vwb prostitutie en mensenhandel] nog wel meer opgeleide rechercheurs nodig.'

Verbeterpunten ten aanzien van bijv. de controles van sexclubs zijn mede het gevolg van een betere samenwerking met de gemeenten.' Dat heet in ambtelijke kringen: 'Het toezicht is goed geborgd. '

Korpschef Barendsen besluit haar bericht met: 'Deze ernstige vormen van criminaliteit verdient onze blijvende aandacht' en   '... we zijn zeker op de goed weg.'