Frans Heeres nieuwe politiechef van nieuwe regio Oost-Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2011 | Gewijzigd op: 05-07-2011
Vanmiddag 5 juli 2011  heeft de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, de benoeming per 1 augustus 2011 bekend gemaakt van Frans Heeres tot de nieuwe politiechef van Oost-Brabant. Oost-Brabant is een van de 10 regio's in de nieuwe nationale politie-organisatie en een samenvoeging  van Noord en Zuid-Oost Brabant. **
Aan het hoofd van die organisatie staat een korpschef [mr. Gerard Bouman] en regionaal hebben politiechefs er de leiding. Voor Flevoland-Utrecht is dat de huidige waarnemend Bossche korpschef Meriam Barendse.
  
De 53-jarige Frans Heeres komt in de nieuwe landelijke politieorganisatie als politiechef naar Oost-Brabant.
foto © politieakademie.

Frans Heeres
De 53-jarige Heeres is momenteel korpschef van Midden en West-Brabant. Heeres die studeerde aan de Erasmus universiteit en aan de politieakademie en ook nog Bedrijfskunde 'deed', begon in 1982 in de gemeente IJsselmonde, later in 1993 bij de gemeente Capelle aan de IJssel. In 1996  werd hij daar tot directeur Bestuurszaken aangesteld en tussen1997-1999 was Heeres er gemeentesecretaris.
In 2001 werd de ambtelijke bestuurder benoemd tot korpschef van West- en Midden Brabant. Vanaf 2006 kwam daar de functie van directielid van de Veiligheidsregio M+W-Brabant bij.

Na een opkomende agressie van uitgaande jeugd sprak Heeres in oktober 2009 de wens uit dat rechters eens met de politie zouden moeten meelopen in uitgaansgebieden om eens te ervaren hoe de sfeer  en houding is van de jeugd tov de politie. De rechterlijke macht reageerde geïrriteerd  in de geest van 'schoenmaker blijf bij je leest...'.

** Ton Rombouts, als burgemeester hoofd van de politie van het district Den Bosch Noord en de Meierij, heeft al eerder de wens uitgesproken, dat Den Bosch de hoofdzetel moet worden van deze nieuwe regio.