Bosch' bedrijf Enthone voldoet niet aan veiligheidsvoorschriften

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-07-2011 | Gewijzigd op: 15-07-2011
Enthone, aan de Koenendelseweg is nog steeds in overtreding als het om veiligheid gaat. Het ontbreekt er bijv. aan een  brandweerrapport of een communicatieplan bij rampen.*
[zie onderaan het bericht over bijna-ramp bij Enthone dd. 28 juni 2011]
Dat is gebleken na een landelijk onderzoek bij ruim 400 bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, waarover staatssecretaris Atsma een rapport liet uitbrengen. De NOS heeft donderdag 14 juli 2011 de namen van bedrijven openbaar gemaakt waar iets - blijvend- mankeerde aan veiligheid. Bij 27 bedrijven is dat het geval. Bij 9 bedrijven zijn de in 2009 of in 2010 gepleegde overtredingen nog niet rechtgezet of opgeheven. 

Enthone, gelegen op de hoek Koenendaalseweg/Pomphoekweg [achter de Makro], is producent van hoogwaardige galvanische processen. Het behoort tot een van die 9 bedrijven. Bij Enthone zijn in 2010 zes overtredingen geregistreerd, waarvan er 4 nog openstaan en/of 4 niet zijn opgeheven.

Aanleiding van dit onderzoek was de ramp bij Chemi-Pack in Moerdijk. Daarop liet de Tweede Kamer via een motie een landelijke quick-scan uitvoeren bij bedrijven in dezelfde gevarencategorie als Chemi-Pack.
Door de namen van aanhoudende overtreders bekend te maken wordt er publiekelijk druk op directies uitgeoefend om alsnog de maatregelen toe te passen.

VROM-Inspectie gaat gemeenten en provincies aandringen om onder meer bij Enthone, óf een waarschuwing af te geven, óf een dwangsom op te leggen, óf preventief stil te leggen, óf een proces-verbaal af tegeven.


*Het rapport vermeldt onder  'aard van overtredingen':
geen actueel noodplan, onvolledige risico-indentificatie, geen onderhoudsmanagementsysteem, geen procedure voor analyse van ongevallen. 


Bijna ramp bij Enthone
Op 28 juni 2011 moesten alle 80 personeelsleden van Enthone het pand verlaten omdat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Zij werden opgevangen in de kantine van de DAF. 
Volgens de brandweer was er tijdens het overpompen een stof ontsnapt. Bedrijfshulpverleners hebben zelf het probleem opgelost. De brandweer ging ter plaatse om te inspecteren of er sprake was van gevaar voor de volksgezondheid.