Politieregio: Onopvallende politiesurveillance aangeschaft

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2006  De politie Brabant-Noord heeft vandaag dinsdag 18 april 2006 de video scan politieauto in gebruik genomen. Dat is luxe wagen die volledig is uitgerust met apparatuur om weggebruikers die in overtreding zijn, te kunnen vast leggen. De auto rijdt drie-vier dagen in de Bossche regio en wisselt dan met een andere wagen uit een van de 12 regio's. Dat maakt dat men die auto's niet makkelijk gaat herkennen.
De video scanwagen is het meest effectieve controlemiddel omdat, na een registratie op video, de automobilist ter plekke de overtreding/rijgedrag kan worden getoond. Het werkt sterker en overtuigender dan een flitspaal. Soms is het zo erg dat men de boete van soms 250 0f 400 euro voor lief neemt, maar wel uitkijkt naar de uitzending op tv om aan vrienden/familie het rijgedrag te kunnen tonen.

De Peugeot 307 met allerlei apparatuur aan boord. 

foto's © paul kriele, 18 april 2006.

 
De overdracht van de onopvallende surveillancewagen aan de korpschef Akerboom [m] op terrein bureau in de Vogelstraat. De auto is niet in het bezit van het korps Brabant Noord, maar rouleert tussen de 16 regio's in 't land om de herkenbaarheid te voorkomen. Rechts woordvoerder D. Hagoort van het team verkeershandhaving.

Woordvoerder D. Hagoort zegt dat het niet per sé de chauffeurs van snelle BMW's hoeven te zijn die dit roekeloos rijgedrag vertonen. Het gaat meer om het type chauffeur met een dergelijke rijstijl. Zij maken zich schuldig aan bumper kleven, over een witte doorgetrokken streep rijden, rechts inhalen en meer van dat zaken, aldus de teamchef Verkeershandhaving van de politie Brabant -Noord. Alle variëteiten hebben we al de revue zien passeren.

Intussen heeft de Bossche politie ook een registratie van notoire overtreders. Deze bekenden van de politie worden dan wel niet thuis opgewacht - dat gebeurt nimmer -maar wel sterk in de gaten gehouden. De vorige week is de auto al ingezet .Daar kwamen te hard rijden [171 km per uur en ander gevaarlijk rijgedrag in beeld. Meestal wordt dan het rijbewijs in beslag genomen en soms de auto. In deze moderne surveillancewagen zitten speciaal opgeleide chauffeurs. Omdat het daaraan ontbrak heeft het zo lang geduurd, voordat 'Den Bosch' ook zo'n wagen kon inzetten.

De confrontaties hebben een enorme impact, zegt Hagoort. Enerzijds heerst bij het zien van de video onbegrip. Men begrijpt niet dat dit gedrag tot zulk gevaarlijke situaties kunnen leiden. Van de andere kant draagt de confrontatie met de video bij tot meer bewustwording en hopelijk tot verandering van de rijstijl. Met een video werkt dat altijd sterker dan met een flits vanuit een flits of camera in de auto.


Terug naar boven