Hoogste aantal inbraken in 2011 tov de voorgaande periode

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2012 | Gewijzigd op: 15-02-2012
 Vorig jaar - 2011 - is het aantal woninginbraken in de regio weer toegenomen: 
2010: 3242
2011: 3393
Het is zelfs het hoogste van de afgelopen negen jaar.. ! Dat baart de regio politie [Brabant-Noord] zorgen. Maar ook dat veel burgers hun woning vaak niet goed afsluit,of dat het duidelijk is te zien dat men niet thuis is. Dat bleek uit controles die ihkv 'Samen tegen inbrekers' werden gehouden. 

Ander zorgpunt: Straatroven
Waar de politie in onze regio zich ook zorgen om maakt, is het gemak waarmee mensen tegenwoordig op straat beroofd worden. De cijfers wijzen uit dat straatroof lonend lijkt, een toename van 97 naar 146 in een jaar. Wel zijn er ten opzichte van 2010 veel meer verdachten van straatroof aangehouden en overgedragen aan justitie. In 2010 waren dit er 20 en in 2011 waren dat er 52.
Om het straatroven tegen te gaan zet de politie tijdens koopavonden extra surveillances in, zijn buschauffeurs en stadswachten aangesloten bij Burgernet (in 2011 nog SMS-alert).

Verbeteringen ten opzichte van 2010
Het aantal meldingen van jeugdoverlast en drugsoverlast is gedaald. Jeugdoverlast van 3.286 naar 3.176 en drugsoverlast van 322 naar 310. Ook het totaal aantal misdrijven is gedaald van 40.918 naar 39.531.

Net zoals in 2010 is vorig jaar het aantal aangiftes van geweldsdelicten gedaald, in 2010 was dat aantal 3.031 en in 2011 nog maar 2.733. Het gaat dan om bedreiging, mishandeling, zedenmisdrijven en openlijk geweldpleging.
Aansluitend op de landelijke trend is ook in deze regio het aantal overvallen gedaald, van 67 naar 49. Meer dan de helft van deze overvallen is opgelost.

Diverse misdrijven zijn het afgelopen jaar gedaald:
• Diefstal of inbraak uit box, garage of schuur van 992 naar 813
• Diefstal uit auto's van 4.201 naar 3.912
• Diefstal van auto's van 600 naar 515
• Diefstal van bromfietsen, snorfietsen en fietsen van 5.215 naar 4.863
• Vernielingen van 5.578 naar 5.022

Social media
 Twitter geeft niet alleen een inkijk in het politiewerk, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van incidenten. Informatie waar een wijkagent mee aan de slag kan. Er zijn steeds meer agenten die twitteren. Het officiële account @PolitieBN heeft in binnen een jaar bijna 5.000 tweets verzonden en meer dan 4.000 volgers gevonden.
Ook in de opsporing worden er resultaten geboekt (zoals bijv. bij de vermissing van een kind). Er is een eigen youtube-kanaal (Bureau Brabant), waarmee de politie de burger bij onderzoeken betrekt.