Buurt Informatie Netwerk [BIN] van start in Kruiskamp en Maaspoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2012 | Gewijzigd op: 02-02-2012
Op 1 februari 2012 is het Buurt Informatie Netwerk( BIN) gestart in de wijken Maaspoort, Kruiskamp en Schutskamp.
Dit BIN, dat een samenwerking is tussen bewoners, politie en gemeente en heeft als doel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Bij 13.000 bewoners in de Kruiskamp, Schutskamp en Maaspoort is info over de BIN in de bus gedaan.

Burgers kunnen bijdragen aan meer veiligheid in hun wijk door lid te worden van de BIN, waardoor men actuele informatie van de politie ontvangt. Op de website www.bindb.nl  staat info en een aanmeldmogelijkheid. In de wijk is een Buurtinformatie Netwerk actief, dat bezet wordt door vrijwilligers uit de wijk. Zij beheren ook de speciale BIN-website en geven de informatie die de poitie hen verstrekt door aan de wijkbewoners die zich als lid van de BIN  hebben aangemeld.

In dringende zaken blijft het nummer van de politie gewoon bestaan: 0900-8844. En voor spoedeisende zaken uiteraard 112. 
Als voorbeeld:
Als er regelmatige inbraken in de buurt voorkomen kunnen bewoners per email de BIN-coördinator mailen en andersom zal de politie via de BIN-coördinator burgers oproepen op te letten of uit te kijken naar een gesignaleerde auto of verdachte. Deze methode is  24 uur per dag en 7 dagen in de week online bereikbaar.