Weinig animo bij ondernemers voor 'Keurmerk Veilig Ondernemen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2012 Project Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad stopt na bijna drie jaar vanwege een te beperkte deelname van ondernemers in de binnenstad en- zoals het persbericht luidt-  omdat de veiligheidssituatie is verbeterd.....
Het project dat in 2008 startte, was bedoeld om de veiligheid voor winkelend publiek, ondernemers en personeel te verbeteren.
Daarin werkten samen: de Ondernemingsvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch, politie, brandweer en de gemeente.
Uit analyse is gebleken dat bijna alle doelstellingen zijn behaald. Dit heeft geleid tot certificering door het KIWA en het behalen van de zogenaamde 2e ster. Ondernemers en hun personeel voelen zich veel veiliger en de winkelcriminaliteit en het aantal vernielingen in de binnenstad is afgenomen.
Minder winkelcriminaliteit Het aantal winkeldiefstallen is afgenomen. Dit blijkt zowel uit de politiecijfers als uit de beoordeling van ondernemers. Het aantal incidenten van winkeldiefstal is de afgelopen twee jaar met 27 procent afgenomen. Het aantal ondernemers dat aangeeft slachtoffer te zijn van diefstal van koopwaar of geld is zelfs met 75 procent afgenomen. Opvallend is dat ondernemers nu vaker een (winkel)dief op heterdaad betrappen. Ook ondernemen zij nu vaker actie na het op heterdaad betrappen van een (winkel)dief. 41 procent van de ondernemers heeft de dief vastgehouden en overgedragen aan de politie. In 2008 deed slechts 15 procent van de ondernemers dit.

Weinig animo
 In de periode 2008-2011 hebben te weinig ondernemers gebruik gemaakt van de maatregelen die
zijn ingevoerd, zoals de winkelscan, het trainingsaanbod en de collectieve winkelontzegging.
De winkelscan is een instrument dat ondernemers helpt om de ‘zwakke’ plekken in de onderneming op te sporen zodat zij gerichte maatregelen kunnen invoeren. Van de winkelscan hebben maar enkele tientallen ondernemers gebruikgemaakt. In de afgelopen periode hebben nog geen tien ondernemers gebruik gemaakt van het trainingsaanbod voor ondernemers en personeel om hen weerbaarder te maken tegen agressie en winkeldiefstal. Sinds 2010 maken ongeveer honderd ondernemers in de binnenstad gebruik van de collectieve winkelontzegging.