Districten Den Bosch, Tilburg + Eindhoven in regio nummer 9

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-07-2012 | Gewijzigd op: 05-07-2012
In de nieuwe politie-organisatie, waarover de Eerste Kamer momenteel nog debatteert en toelichtingen wenst, gaat Den Bosch met Eindhoven en Tilburg op in regio 9 [regio Oost-Brabant], een van de 10 regio's die de nieuwe politie- organisatie gaat tellen. Die regio 9 omvat 3.057 manschappen. De regio Oost-Brabant is met de regio Noord-Holland en de regio Limburg de kleinste en telt elk drie districten en globaal dus rond de 3.000 manschappen.

 
Aan het hoofd van die organisatie, te weten 10 regionale eenheden plus een landelijke eenheid, staat de nieuwe korpschef die de huidige 25 korpschefs vervangt. De burgemeesters spelen geen rol meer als korpsbeheerder van zijn/haar district, maar hij/zij blijft wel verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde. Burgemeesters en de officier van Justitie van een regio overleggen over de inzet van de mensen. Er is straks maar één korpsbeheerder.
Een landelijke politiedienstencentrum treedt op als landelijke ondersteuningscentrum bijv. tbv de ICT.

Als uiteindelijk de Eerste Kamer de volgende week instemt, treedt de nieuwe organisatie  per 1 januari 2013 in werking.