Politie gaf toelichting op intimidaties tunnel Klokkenlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2012 Na de incidenten in de tunnel aan de Klokkenlaan zijn met de zeven gestrafte jongeren afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop zij al of niet op straat mogen zijn en wat er gebeurt als zij zich daar niet aan houden. 
Dat werd dinsdagavond 18 december 2012 duidelijk toen de politie samen met Justitie, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente een toelichting gaf voor de slachtoffers/getuigen en de ouders mbt de incidenten in  en bij de fietstunnel aan de Klokkenlaan. Met die - wat wordt genoemd -goed bezochte avond wilden de instanties extra aandacht aan de slachtoffers geven.


De Raad voor de Kinderbescherming gaf een toelichting op haar taak om de verdachten en hun gezinnen te onderzoeken, waarna de Raad een advies uitbrengt over straf en hulp aan Justitie en de rechter.
Na een vertegenwoordiger van Juvans (Jeugdpreventieprogramma) gaf de veiligheidscoördinator van het Jeroen Bosch College een toelichting hoe de samenwerking met de genoemde instanties verloopt.
De gemeentewoordvoeder belichtte de maatregelen die in deze zaak mogelijk genomen kunnen worden, zoals bijv. het opleggen van een gebiedsverbod of een groepsverbod, die via de APV [Politieverordening] en de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO) kunnen worden toegepast. 

Afspraak met gestrafte jongeren
Op het einde werden nog de afspaken genoemd die met de bestrafte jongeren worden gemaakt, zoals welke activiteiten zij mogen doen en onder welke begeleiding. Dan gaat het om bijv. de tijdstippen wanneer ze niet meer op straat mogen komen.
Wanneer de jongeren zich niet houden aan de afspraken worden ze door politie, straatcoaches, jongerenwerkers of andere werkers in de wijk, aangesproken en naar huis gebracht.