Convenant Reddingsbrigades Veiligheidsregio Brabant Noord

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2012 Woensdagavond 19 december 2012 ondertekenden 6 reddingsbrigades en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) Brabant Noord’. Het convenant zorgt ervoor dat de reddingsbrigades en de koepel nauwer gaan samenwerken en als één regionale gesprekspartner kunnen gaan optreden voor de veiligheidsregio Brabant Noord.
Het convenant werd ondertekend door de voorzitters van de reddingsbrigades uit Boxtel, Mill, ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden en Veghel en de directeur van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).

De voorzitters van de reddingsbrigades uit de  deelnemende gemeenten Brabant -Noord metde directeur van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).   


Het is de bedoeling dat in 2015 in iedere veiligheidsregio een convenant is getekend. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat de vorming van deze samenwerkingsverbanden ook financieel ondersteunt. Inmiddels is er in alle veiligheidsregio’s al sprake van initiatieven tot implementatie en Brabant Noord is de 3e veiligheidsregio waarin een ondertekend convenant tot stand is gekomen.