BIN wordt verder uitgerold naar 14 stadsdelen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2013 Het BuurtInformatieNetwerk (BIN) wordt in het eerste kwartaal van 2013 verder uitgerold naar veertien stadsdelen. BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk waarbij de politie op buurtniveau bewoners informeert over verdachte situaties. Een digitaal hulpmiddel om bij te dragen aan het verhogen van de veiligheid en het voorkomen van misdrijven.

Het BIN, een initiatief van de politie en de gemeente, is vorig jaar van start gegaan in de wijken Kruiskamp/Schutskamp en Maaspoort. Omdat de belangstelling van bewoners groot is om lid te zijn van BIN, worden nu een groot aantal vrijwilligers uit de andere stadsdelen opgeleid tot BIN-coördinator. 

Zodra het BIN over de hele stad is uitgerold, verwachten politie en gemeente dat het aantal deelnemers kan doorgroeien naar 15.000 actieve burgers. De veertien stadsdelen waar bewoners zich kunnen aanmelden voor BIN zijn:
• Boschveld/Deuteren/Paleiskwartier
• Zuid
• Hambaken
• NoordMuntel/Vliert/Orthenpoort(*)
• Binnenstad(*)
• Empel/Groote Wielen
• Engelen
• Hintham Noord/Zuid(*)
• Aawijk Noord/Zuid
• Graafsebuurt Noord/Zuid
• Rosmalen Noord/Zuid (*)
• Maaspoort
• Kruiskamp/Schutskamp
Wijken met (*) verzenden nu nog geen BIN berichten. Zie ook: www.bindb.nl