Burgemeester stuurt opnieuw brieven naar 40 lastpakken/onrustzaaiers

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2013 | Gewijzigd op: 05-02-2013
Net zoals rond FC Den Bosch, of toen met Oud-en Nieuw stuurt burgemeester Rombouts brieven naar 40 notoire onrustzaaiers of lastpakken met het verzoek zich met carnaval vooral rustig te gedragen.
De politie/gemeente houdt een databank bij waarin alle veelplegers, vuurwerkvandalen en andere lastpakkers of onrustzaaiers voorkomen. Allen tezamen zijn er dat 1000. Vaak hebben ze al een aantekening of strafblad.
In vaktermen heten deze -veelal jongelui - hotshots. In ieder geval staan zij geregistreerd en worden ze op de hielen gezeten.
Bij regelmaat ontvangen deze ’heren’ een verzoek van de burgemeester om op die bewuste feestdagen zich te gedragen, liever nog om thuis te blijven. De aanpak heeft effect, aldus Rombouts en districtschef Albert van de Wetering. Door deze nauwgezette aanpak is de criminaliteit en overlast in de stad gedaald.
Neem de Hambaken als voorbeeld, waar na drie jaar intensief toezicht en controles de criminaliteit en het geweld zijn afgenomen.Burgemeester Ton Rombouts presenteerde dinsdagmiddag 5 februari 2013 in het bureau aan de Vogelstraat voor de pers, samen met districtchef Albert van de Wetering, de politiecijfers over 2012.
'Het wordt weer veiliger, gelukkig,'  aldus Rombouts.

foto © paul kriele, 5 februari 2013.

Vanmiddag 5 februari 2013 maakten districtschef Van de Wetering en burgemeester Rombouts de veiligheidscijfers over 2012 bekend:
‘Gelukkig is Den Bosch weer veiliger geworden,' zo begon Rombouts zijn toelichting op de jaarcijfers. Neem de woninginbraken 912 maal: Dat is - 20% ten opzichte van 2011. Zo zijn er nog meer aspecten, zoals geweld [op gebied van zeden, straatroof en overvallen in woningen], die allen lichtelijk daalden, de overlast door de jeugd steeg met 204, maar baldadigheid daalde vorig jaar van 242 [in 2011] naar 180.

Ook gunstig was dat de verkeersveiligheid toenam, behalve het aantal ongevallen met materiële schade. De drugshandel en fraude stegen resp. naar 302 [toename17] en de fraude met 120 gevallen naar 471.
Al met al concludeert, de districtschef, dat door intensievere controles, het aanwezig zijn, het buurtwerk [BIN] en wijktoezicht, de criminaliteit daalt. De manier van samenwerken tussen politie, Justitie en gemeente, levert succes op. De bewoners krijgen het vertrouwen in de overheid terug en dat werkt mee in de bereidheid tot aangifte te doen, aldus districtschef Van de Wetering, die de burgerparticipatie ziet toenemen.
 Terug naar boven