Bond Wetsovertreders helpt Benno Larue bij nieuwe woonplaats

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2013 | Gewijzigd op: 15-02-2014
Benno LaRue, wil in Kerkrade gaan wonen. Om dat te bewerkstelligen heeft de voormalige zwemschoolhouder, veroordeeld wegens pedofilie, zich aangesloten bij de Bond van Wetsovertreders. Die gaat zich inzetten dat Larue zijn keuze voor terugkeer naar Kerkrade gedaan krijgt. Maar de Bond ziet af van een kort geding tegen de gemeente Kerkrade.
Verklaring burgemeester zie **
Zwemschoolhouder Benno Larue
voorlopig -onder voorwaarden- vrij
.

cartoon © chrisroodbeen, 19 september 2009.

De Bond ondersteunt en  bemiddelt hem daarbij om zijn resocialisatieproces mogelijk te maken. Aan Larue, zo schrijft de Bond in een brief van 5 juli aan de Gemeente Kerkrade, zijn allerlei 'extra voorwaarden' opgelegd die dat proces bemoeilijken. 'Voor ons is het  alle hens aan dek om dat tij te keren,' schrijft bondsvoorzitter mr. P. J. Vlemming, die nog een reden aangeeft waarom de Bond ingrijpt. Dat is dat de burgemeester van Kerkrade heeft gesteld 'kritisch te zijn bij een woningaanvraag'  door de zwemschoolhouder, die eerder aangaf graag naar Duitsland te  willen terugkeren. Dat wordt hem vanwege een onder toezicht plaatsen bij een voorwaardelijke in vrijheidstelling, verboden. 
De Bond verwacht binnen vijf dagen [uiterlijk 10 juli 2013] van de gemeente Kerkrade  antwoord.

*- Burgemeester Jos Som van Kerkrade heeft nooit een formeel verzoek van Benno Larue gehad om in zijn gemeente te komen wonen. Omdat er geen verzoek ligt, heeft de burgemeester het ook nooit met de raad of andere instanties besproken. Dat heeft Jos Som zondagmiddag 7 juli 2013 tegenover Omroep Brabant.