Grote parkeerplaats op landtong naast Brabanthallen voor Libéma

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-09-2019 | Gewijzigd op: 10-09-2019
Niet bij de pijl maar meer naar boven, tussen de twee blauwe insteekhavens in, bevindt zich de landtong die als parkeerveld gaat dienen.
Om verbinding te maken met het vaste land van de Brabanthallen wordt een deel van de insteekhaven gedempt
. ...............................................................

In gevolg van de wens van de gemeente  koopt Libéma een deel van de landtong Zuidelijk van de Brabanthallen voor een parkeerveld annex park.  In onderstaand bericht van februari 2013 was al sprake -door de gemeente- van een planning voor parkeerfaciliteiten op die landtong. Een woningbouw bleek niet haalbaar en werd afgewezen. Door die aankoop nu door Libéma komt het plaatje van een  enorme showhal voor grootse evenementen [denk aan het niet binnengehaalde songfestival..] in beeld. Libema moet ook nog een deel van de Industriehaven dempen*. Het uit te voeren project kost haar € 11 miljoen.  
De gemeente verkoopt als andeelhouder van de Brabanthallen voor €7,3 miljoen de hallen en opslag. Dat maakt dat Libéma meer vrij spel heeft bij het bestemmen van haar eigendommen.  De grond blijft overigens in erfpacht waarvoor Libéma 6 ton per jaar betaald.  De inrichtin van de nieuwe parkeerplek die plaats biedt aan 900 auto's. kodst plaats biedt  € 7,3 mljoen 

*De landtong, deels parkeerterrein deels park, komt vast te zitten aan het terrein van de Brabanthallen. Op die manier hoeft er geen brug,  zoals eerder was voorzien, over het water naar de Brabanthallen te worden aangelegd. De demping gebeurt  tot aan de voormalige De Gruyterfabriek zodat de twee gerestaureerde  pandjes op de kade via het water toegankelijk blijven.  
 
De landtong tussen de Brabanthallen en de Oude Engelenseweg
 [nabij Arriva remise].


foto ©paul kriele, 6 februari 2013 .

 
Bericht van 6 februari 2013: Verbetering verkeerscirculatie Brabanthallen e.o.

De gemeente kiest voor een extra parkeerveld op de landtong ten westen van de Brabanthalen. Daarheen komt slechts één brug naar de Brabanthallen ipv twee. De erste brug die nu wordt aangelegd komt vanaf Bibendumstraat over de Engelenseweg. De tweede brug gaat dan de landtong met de achterkant van de Brabanthallen verbinden. 
Nog tot zolang de Bibendumstraat niet is doorgetrokken is het parkeerveld op de landtong vanuit  de Oude Engelseweg te bereiken.
 
Middenin de oude Industiehaven en de -voormalige insteekhaven van De Gruyter. De Bibendumstraat [zie pijl], die komt vanaf de nieuwe Arrivaremise, wordt doorgetrokken naar de landtong. 

De landtong wordt door de Brabanthallen- bij drukke evenementen -als parkeerterrein gebruikt. Bezoekers rijden dan via de Oude Engelseweg de landtong op. Dat blijft zo totdat de Bibendumstraat is doorgetrokken en de brug is aangelegd.
Verdere maatregelen en verbeteringen.
De wandelroute tussen het station en de Brabanthallen wordt beter aangegeven en met name via de Paardskerkhofweg opgeknapt.
De kruispunten Veemarktkade-Diezekade en de aansluiting Paardskerkhofweg-Oude Engelenseweg worden gereconstrueerd en de oude spoorlijn opgeruimd.
Zicht vanaf de landtong op de Bedumweg, naast de Arrivaremise, aan de  Rietveldenkant. Over een brug, daar  naar toe, is de raad het nog niet eens. En de Brabanthallen aan de Noordkant van de landtong. Aan deze zijde zou een brug moten komen  van de landtong naar de Brabanthallen.
 foto's © paul kriele, 11 april 2013.


Afsluiting
Tenslotte, als de Parallelweg eenmaal is doorgetrokken naar de Zandzuigerstraat, vervalt voor die weg de aansluiting met de Veemarkt- en Diezekade.
De maatregelen zijn kortgesloten met de omwonenden, de Brabanthallen, Congrescentrum 1931, De Gruyter Fabriek, Woonboot Comité Industriehaven, Verkadefabriek en de bedrijven op de Rietvelden en Vutter.

Terug naar boven