Prins Bernhardfonds schenkt aan speciale projecten

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2011 | Gewijzigd op: 28-03-2011
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in het eerste kwartaal van 2011 een bedrag toe  voor Bossche en Vughtse projecten van bijna € 26.000.
In totaal werd aan 92 culturele projecten en organisaties in Brabant  € 179.950 toegekend.

Dit bedrag is voor Den Bosch en Vught als volgt opgebouwd:

--Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch € 1.500 voor de uitgave van 'het Bossche stratenboek, de geschiedenis ligt op straat'.*
-Theaterfestival Boulevard  € 5.000
-voor een kunstroute van de Stichting Beeldende Kunst €  3.000
-en voor de Taptoe 's-Hertogenbosch € 1.250

-Vught krijgt voor het - erg noodzakelijke - opknappen van de enige overgebleven barak van het Konzentrationslager Herzogenbusch € 15.000.

* Bossche straten Dit is een project van de werkgroep Toponymie die jaren onderzoek heeft gedaan naar de namen en historie van de straten. Artikelen hierover zijn ook verschenen in het Stadsblad.