Kon. Onderscheiding voor dominee Van Tilburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2008 | Gewijzigd op: 30-11-2008
 
 
Boven rechts: Het echtpaar Henk en Marieke van Tilburg en hun moeders en daarachter een in grote getale opgekomen protestante gemeente.
Boven links: Het moment waarop burgemeester Rombouts zondagmorgen 29 november 2008 dominee Henk van Tilburg, onder toeziend oog van diens kleinkinderen de versierselen opspelt behorend bij het Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Links: de kerkdienst op zondagmorgen 29 november 2008  kreeg een feestelijk tintje ...

foto's © paul kriele, 29 november 2008.

Zondagmorgen 29 november 2008 - de Eerste Adventszondag- werd,- na een druk bezochte de kerkdienst in de Hervormde Kerk op het Kerkplein, de met emiraat gaande dominee Henk van Tilburg door burgemeester Rombouts de versierselen opgespeld behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De 65-jarige Van Tilburg die, na Zwolle, Brussel en Zeewolde, 15 jaar de Bossche protestante gemeente was voorgegaan, ontving de koninklijke erkenning, zoals burgemeester Rombouts het aangaf, voornamelijk voor zijn vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen, voor de bewoners van het Inloopschip, als ondersteuner van de AIDS-buggie en aidspatiënten, voor de nazorg van ex-gedetineerden, vanwege zijn gevangenis- en straatpastoraat, het buurtwerk in Boschveld en als voorzitter van het studentenpastoraat en de Taakgroep Kerk & Schip.

Van Tilburg, zijn echtgenote Marieke en de beide moeders, raakten bij de woorden van Rombouts geëmotioneerd. Maar de kinderschaar, die de burgemeester er bij betrok, doorbrak spoedig de plechtige sfeer.
Bij die dienst waren ds. Erica Scheenstra,  Elly Zandstra en de dominee zelf de voorgangers.
Mede onder de klanken van het projectkoor en het orgelspel van Jacques van der Dool, Gert Jan Smit en Willem van Tilburg voltrok zich een ingetogen dienst die nog eens werd ondersteund door bijdragen van de harpiste Ineke Goris-van Tilburg en de solisten  de sopraan Annemien van den Dool en de basist Marius Schouten

ds. Henk van Tilburg, die zondag 29 november 2008 met emiraat ging en van koningin Beatrix een lintje ontving. De protestante gemeente was in grote getale aanwezig bij de laatste kerkdienst van en rond dominee Henk van Tilburg in 'de Grote Kerk'.
foto's © paul kriele, 29 november 2008.
 

Rombouts vindt Henk van Tilburg in zijn woorden inspirerend, '..een predikant die de problemen van alle dag, die ook onze [gemeentebestuur] problemen zijn, benoemt.
‘Wij worden geacht er wat aan te doen,‘ aldus Rombouts.
‘Van Tilburg bracht in de praktijk, niet door te zijn, maar je hebt je kerk-zijn ingevuld door er echt voor te zijn.’

Terug naar boven