Stadhuis: Intentieovereenkomst electrische auto

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2009 | Gewijzigd op: 21-03-2009
Vanmorgen -vrijdag 20 maart 2009 -werd in de oude Raadszaal van het stadhuis door 6 partijen een intentieovereenkomst gesloten voor de inzet van elekrrisch vervoer in de stad.
De partijen lichtten een voor een -namens hun bedrijf of instelling,  hun intentie toe, al was het niet altijd concreet en soms vaag wat ze beloofden. Naast de Gemeente [wethouder Bart Eigeman] waren dat gedeputeerde voor Ecologie Onno Hoes, namens Greenwheels Gijs van Lookeren Campagne, namens Arriva Anne Hettinga, namens Enexis Jan Slegers en Kjell Biezen namens Essent.

De ondertekening van de intentie-overeenkomst bij de electrische Mobile Smart Grid, een 'pomp' waar men elektriciteit kan aftappen.
foto's © paul kriele, 20 maart 2009
De partners vlnr.: Gijs van Lookeren Campagne [Greenwheels], Anne Hettinga van Arriva, wethouder Bart Eigeman, Onno Hoes de gedeputeerde voor ondermeer Ecologie, Jan Slegers van Enexis Infra Products en Kjell Biezen van Essent ElectroTransportation.

Voor het stadhuis stonden elektrische auto's [gemeente Milieutoezicht] en van Essent en de Provincie] en scooters geparkeerd. Een Mobile Smart Gird, een pomp voor elektriciteit is er nog slechts een enkele in de provincie
foto's © paul kriele, 20 maart 2009. 

De ondertekening gebeurde buiten voor het stadhuis bij de 'pomp' Mobile Smart Grid'  voor elektriciteit die tevens een pinautomaat is. Dergelijke  pompen komen voor de particuliere automobilist/scooterrijder bij transferia of in/nabij  een parkeergarage. Met deze ondertekening is de gemeente Den Bosch de eerste die een gezamenlijk plan maakt voor de invoer van elektrisch vervoer.

Greenwheels
Van Lookeren Campagne van Autodeelorganisatie Greenwheels, haakte in op wat Greenwheels de autobestuurder kan bieden: ' De klant krijgt de keuze tussen een traditionele auto of een elektrische auto, naar gelang het aantal klilometers dat ie denkt te gaan rijden..Lange ritten, daar past nog een traditioneel aangedreven auto bij. Kortere ritten kunnen met een elektrische auto worden verreden.Dit jaar bereidt Greenwheels zijn autobezit uit met vier elektrische auto's. Daar zijn uiteraard faciilteiten voor nodig,  zoals oplaadpunten bij Enexis én Mobile Smart Grid ['elektropompen'].

Van Lookeren: die tussendoor een pleidooi hield voor het lenen van een auto: 'De steden werden 100 jaar geleden aangepast aan de eerste auto. Maar nu hoeven we de stedelijke omgeving niet verder aan te passen aan het elektrisch vervoer. Je kunt met 15 huishoudens dezelfde plaats delen. Dat werkt ruimte besparend.'
Arriva
Anne Hettinga van Arriva speelde kort in op de kritiek van 'oude bussen en slechte techniek', maar benadrukte toch de samenwerking tussen busmaatschappij Arriva en Brabant. 'Arriva associeert zich met fonkelnieuwe bussen en innovatie,' aldus Hettinga,en . '....met klanttevredenheid.
Eind dit jaar zal Arriva in Den Bosch de eerste drie elektrisch aangedreven stadsbussen in gebruik nemen. Dat is feitelijk het eerste en enig concrete wat er staat te gebeuren.

Provincie
De provincie kon nog geen concrete mededelingen doen over elektrisch vervoer door ambtenaren en bij diensten, maar heeft een streven vóór 2020 200.000 elektrische auto's in de provinvcie te hebben rijden.
'Het is een intentie,' aldus Hoes, 'er moet nog veel geregeld worden, zoals afspraken met de gemeenten maken. Ook het bedrijfsleven dient zich nog in te stellen op de productie van deze auto en van auto-onderdelen. Daarnaast is  de infrastructuur er nog niet klaar voor. 
Onno Hoes:' Maar zonder deze intentie zouden we nergens zijn En niet verder komen. 's-Hertogenbosch en Brabant zetten ter zake van dit milieuvriendelijke en duurzame vervoer een enorme stap. Ze hebben hierin een voorbeeldfunctie in de regio en voor de rest van Nederland.
Mijn moeder Gemma Hoes-de Winter, die 30 jaar geleden voor de VVD in de Bossche gemeenteraad zat, had een droom dat er in de stad ooit kleine stadsbussen zouden rijden. Ten eerste, zo reageerden de raadsleden afwijzend, 'Kleine bussen is 1 , maar er zijn ook geen kleine chauffeurs.' Ook bij de toenmalige beheerder van het openbaar busvervoer- BBA -was men er niet positief over: de kritiek was dat het te veel geld kostte'.
'Maar haar droom is een schone droom geworden én... werkelijkheid,' aldus Hoes. 'Elektrisch vervoer komt in een stroomversnelling. Dit is het moment om de gehele industrie te vergroenen.'

Essent
Kjell Biezen van Essent Transportation bevestigde dat ook Essent elektrisch rijden  wil uitstralenals serious bussines omdat we het echt duurzaam vinden. Je gebruikt de helft aan energie en er zijn geen uitlaatgassen. Door het opladen met groene stroom is de emissie CO2 vrij.

Enexis
Slegers van Enexis wieidde uit over het beheerssysteem 'Stel dat iedereen tegelijk met zijn auto of scoote nnaar een vulpunt gaat. Dat moet het netwerk wel aankunnen. De elektricitietsbeheerder stuurt dat beheerssysteem aan, zodat het netwerk niet overbelast wordtaldus Slegers, die zinspeelde dat straks [..] ook de eigen medewerkers van de Enexisdiensten in dergelijke auto's en busjes gaan rijden.

Op vragen hoe het nu zit met de burgers, op welke manier werkt dit en als men een electrische fiets heeft of een elektirsche scooter. Thuis zou men al gewoon via het stopcontact stroom kunnen laden.
In de stad is nog slechts één vulpunt. Eerst moet de provincie en Essent met gemeenten nog afspraken maken.
Gemeente

De gemeente streeft er naar vóór 2010 50 elektrische auto's te hebben rijden. 'Maar  ook onder de grond moet er nog veel gebeuren,' aldus Bart Eigeman. 'Ik zie er veel kracht in en en dat we de scepsis qua duurzaamheid en qua energie te boven zijn gekomen.
Die handtekening dekt ook de afspraken, niet  alleen dat er elektrische auto's komen, ook om te  komen tot vulpunten en aanpassingen in parkeergarages en bij transferia.'


Terug naar boven