T-kruisingen ipv rontondes voor Heetmanplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2011 | Gewijzigd op: 07-07-2011
Vanmorgen 7 juli 2011 presenteerde de nieuwe wethouder Jan Hoskam de verkeerstechnische oplossing voor het Heetmanplein aan de pers. Het accent ligt op de verkeersstructuur, benadrukte Hoskam voor wie het de eerste perspresentatie was. Dus niet op een invulling met een molen of stadspoort. Die verkeerstechnische oplossing maakt juist ruimte om later de vestingwerken te kunnen herstellen en invulling met, of een poort of een molen, mogelijk te maken.

Het nieuwe Heetmanplein met 2 T-kruisingen middenin en links boven van het midden.
Er zijn elementen opgenomen die buiten de verkeersstructuur vallen en waarover de planvorming start als het traject over de verkeersstructuur is afgerond zijn.
Onderaan de Vughterweg en links het Essentcomplex.

De presentatie werd verzorgd door de landschapsarchitect Joris van Esch van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer. Ven Esch vertelde aan de hand van oude landkaarten van o.a. Bleau over de historie van het plein en kwam via de opheffing van de vestingwerken in1874 en de aanleg van de traverse in 1935 uit bij het Heetmanplein van 1965, dat  'een ramp is voor automobilist en fietser'.
De reconstructie maakt nog onderdeel uit van de aanleg van de Randweg en kan niet langer wachten om te voorkomen dat een subsidie wordt gemist. 
  
De maquette van het Heetmanplein dat in de toekomst twee T-kruisingen kent. Dit model is uit 4 genomineerde modellen gekozen die op hun beurt uit  23 eerdere studies zijn voortgekomen. Dit model A is het beste voor de verkeersafwikkeling en biedt ruimte voor de terugkeer van een deel van de vestingwerken. De uitvoering kost  € 5,5 miljoen.
Links onder de Vughterweg en links boven het Essent-complex.
Wethouder Jan Hoskam bij diens [eerste] perspresentatie die door Joris van Esch [achtergrond]werd verzorgd. 
foto's © paul kriele, 7 juli 2011.

Als oplossing is gekozen voor twee pleinen met elk een T-kruising. De rotondes keren dus niet terug omdat ze veel ruimte vergen en verkeerstechnisch gezien niet ideaal zijn voor een vlotte doorstroming van het  verkeer. Bovendien bieden de T-kruisingen meer ruimte voor het herstellen van de vestingwerken : herstel enveloppe, ravelijn en doortrekken van de stadsmuur. 
De uitvoering van de keuze van dit model A, dat uit  23 andere modellen werd gekozen, kost  € 5,5 miljoen.

De discussie over een uiteindelijke invulling volgt pas als dit plan duidelijk is en zelfs pas als als deze reconstructie is uitgevoerd, aldus Hoskam, die toelichtte dat de procedures komend najaar starten en eind dit jaar het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In 2012 kan een uitvoering van het ontwerp worden verwacht. Ook dient er eerst nog archeologisch onderzoek plaats te vinden.
 
Einde aan het Heetmanplein van technisch ingenieur Heetman, zoals hier, toen het plein -kort  na 1965 -in gebruik werd genomen. En ook einde aan de rotondes dvan voor 1965, die niet terugkeren.
foto's © archief bastion oranje.


Terug naar boven