Aandacht voor de risico's van de dode hoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2013 | Gewijzigd op: 18-04-2013
In 2013, het Jaar van de Fietser, focust Brabant zich op deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Dit voorjaar staat met name de dode hoek centraal, een aspect waar fietsers bij rechts afslaand vrachtverkeer vergroot risico's lopen. De gemeente doet -met de door de provincie opgezette actie- mee.

Ondanks diverse maatregelen, gebeuren er nog steeds veel dodehoekongevallen. Dit zijn ongevallen met vrachtauto's die rechtsaf slaan en fietsers die rechtdoor gaan. De fietser heeft in zo'n geval voorrang maar de bestuurder van de vrachtauto of bus ziet de fietser regelmatig over het hoofd. De ongevallen die daar uit voorkomen hebben vaak ernstige gevolgen

De dode hoek stickeractie is onderdeel van de verkeersveiligheidscampagne 'Help Brabant mee op weg naar Nul verkeersdoden'. Meer informatie: www.nulverkeersdodenbrabant.nl.