Den Bosch+Vught en het Rijk leggen voor N65 100 miljoen apart

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2013 | Gewijzigd op: 16-05-2013
Vught en  's-Hertogenbosch reserveren voor de N65 door Vught en Helvoirt, samen met Rijk en Provincie, €100 miljoen.  Dat geld is bedoeld te onderzoeken hoe de leefbaarheid* rond die veel besproken weg verbeterd kan worden. 
Vandaag is voor die 'Verkenningen'  een Startdocument ondertekend. 
Van die € 100 mljoen gaat € 90 miljoen naar alternatieven en maatregelen in Vught en € 10 miljoen voor Helvoirt.

Voor Vught en Helvoirt is het  onder meer belangrijk, dat er veiliger oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers komen.

foto © goudappel
 
 

Op basis van de uitkomsten van de Verkenningen, nemen de betrokken overheden een besluit hoe de N65 leefbaarder gemaakt kan worden voor het traject Vught-Helvoirt. 

Doel is om voor Vught de best mogelijke oplossing te vinden en voor Helvoirt gaat het vooral om veiliger oversteekplaatsen.

*Verbetering Leefbaarheid
Onder leefbaarheid vallen geluidsniveau, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en het verminderen van de barrièrewerking tussen woongebieden.

Bij de 'Verkenning voor verbeteringen' aan de N65 wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren – Boxtel, aangezien het spoor en N65 elkaar in Vught snijden.