Kanaalweg Den Bosch-Veghel 2x2 rijstroken en 80 km

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-06-2013 | Gewijzigd op: 21-06-2013
De Provinciale Staten hebben inmeerderheid ingestemd  met de verbreding van de ´kanaalweg´ Den Bosch-Veghel tot  2 x 2 rijstroken met  ongelijkvloerse kruisingen en -  voorlopig-  een max. snelheid van 80 km.

De weg Den Bosch-Veghel wordt opgevijzeld tot 2 x 2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen, behalve bij de A2, de A50 en bij de Brand.

foto´s  © provincie Noord- Brabant


Doordat deze N279 vanwege een te geringe capaciteit een verkeersprobleem vormt, leidt dat tot een slechte ontsluiting vanuit de dorpen, onveiligheid, sluipverkeer en economische schade. Dat is de reden dat de beruchte weg wordt opgevijzeld.  Bij de A2, de Brand en de A50 blijven de aansluitingen gelijkvloers. Er komen extra in- en uitvoegstroken om de capaciteit van de kruisingen te verhogen. Alle overige kruisingen op het tracé worden ongelijkvloers.
De weg wordt nu al zo aangelegd dat straks eventueel van 80 km naar 100 km per uur kan worden gereden. Dat was steeds een discussiepunt. Gedeputeerde Van Heugten zegde daarvoor het berkeersbesluit eerst aan de Staten voor te leggen.

Provinciale Staten stelden € 166 miljoen ter beschikking om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel te verbeteren. Eerder werd al € 20 miljoen ter beschikking gesteld.