Traverse, ofwel binnenstadsring, wordt verkeersboulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2013 | Gewijzigd op: 06-07-2013
Wethouder Jan Hoskam presenteerde vanmorgen in het stadhuis aan de pers de verdere invulling van de in 2009 verschenen Koersnota Hoofdinfrastructuur’ , maar dan voor het deel herinrichting traverse tot [ verkeers-]boulevard.
Verkeersboulevard wil enerzijds zeggen een met groen en meubilair ingerichte traverse [boulevard / 30km zone], die anderzijds toch een verkeersroute blijft, maar dan zonder doorgaand verkeer. Want dat verkeer wordt bijv. al vanaf de A2 naar ‘omleidingsroutes’ verwezen.
Uitgangspunt blijft de afname van het verkeer, zoals dat al merkbaar is door de nieuwe Gementweg en straks door het doortrekken van de Parallelweg, waardoor er een afname van 47.000 voertuigen per etmaal, naar de helft, wordt verwacht. Het aantal ligt nu al op 28.000, aldus Hoskam.
Dwarsprofiel van de toekomstige Koningsweg als boulevard igericht met verkeer dat max. 30 km mag rijden. In die situatie met in het midden een strook voor parkeren en fietsbanen, gaat in het plan Oranjeboulevard heten.

Deze traverse of binnenstadsring bestaat uit drie hoekpunten waarheen en waar vandaan in hoofdzaak de travers wordt gevuld met of ontlast van verkeer.De hoekpunten zijn het vernieuwde Willems-en Wilhelminaplein, voorheen Heetmanplein en het knooppunt bij Sluis 0 en de Citadel.

Dit uitvoering van dit verkeersplan is al deels ingezet met de herinrichting van het Heetmanplein en straks de Hekellaan. Het verloopt dan ook in fasen. Als eerste komt de vestingboulevard,  vanaf Heetmanplein tot en met de Hekellaan aan de beurt. Na de Kanaalboulevard  [Zuid-Willemsvaart, o.a.bij het GZG], volgt als laatste Julianaplein, Koninginnelaan en Emmaplein, de zgn. Oranjeboulevard.  Deze boulevards worden niet meer met asfalt belegd, maar met rode klinkers  om het karakter van 'hoge snelheid' weg te nemen.
De uitwerking omvat globaal tien jaar met in achtneming dat voor de Oranjeboulevard apart financiering moet worden geregeld.

De drie hoekpunten zijn cruciaal omdat daar vanuit, via verkeerslichten en andere signalering het verkeer kan worden begeleid.
Behalve dat de 30km zone regulerend werkt behoeven er door die regulering geen aparte busbanen voor stadsbussen te worden aangelegd.
In het plan zijn, in plaats van de knikpunten, in drie bushalten voorzien voor het overstappen van grotere lijnbussen, naar kleinere stadsbussen. Van die halten is de locatie bij het oude GZG en het station bekend, maar die op de route Hekellaan- Parklaan nog niet.

De Kanaalboulevard langszij de Zuid-Willemsvaart. Bij het oude GZG is een nieuw busstation gepland zoals dat ook op het traject Hekellaan-Parklaan moet gaan komen.Bij die stations kan van grotere [lijn-]bussen worden overgestapt naar kleinere [elektro-]stadsbussen.

Zie ook het bericht uit de koersnota met minder tunnels en kruispuntverbeteringen dd. 2 april 2013.

>>>>Fragment uit  een bijeenkomst van  de Bewonersverneiging leefbare binnenstad [Blb] over knelpunten en en autoluwe binnenstad.]
'Boulevard, ofwel autoluwe 30 km stadsring'
Na de pauze van de Blb vergadering van 19 september 2012 hield William Jans van de gemeente, afdeling Openbare Ruimte en Verkeer een inzicht in de plannen de traverse om te bouwen tot, wat eerst een boulevard, en een andere keer een autoluwe 30km-zone wordt genoemd.
Maar achter de kostenpost staat nog een groot vraagteken en de streefdatum van 2020 lijkt, gezien de knelpunten die zich ook hier voor doen, nauwelijks haalbaar. Er zitten namelijk nog diverse projecten tussen, zoals Heetmanplein, omleiding Zuid-Willemsvaart en dientengevolge reconstructies van de Diezebrug en van aansluitingen op die boulevard [bijv. Citadellaan]. Voor de gastspreker William Jans waren dat ook nog onzekerheden, zodat zijn lezing 'Naar een 30 km Boulevard' daar niet duidelijker op werd.
Maar om een boulevard alvast met bordjes met 30 km aan te duiden, dat ging Jans toch te ver. Want het gaat behalve om verkeerstechnische maatregel ook om kwaliteitsverbetering, waardoor een automobilist die straks over de traverse rijdt, dan het gevoel krijgt zich op een 'boulevard' te bevinden, waardoor die ‘30 km’ wel vanzelf komt....

Terug naar boven