mr. Hein Bergé overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2010 | Gewijzigd op: 04-05-2010
 Mr. Hein Bergé  *s-Hertogenbosch, 18 januari 1916   † 25 april 2010.
Hein Bergé is geboren op 18 januari 1916 in het huis gelegen op de westelijke hoek Hinthamerstraat/Rozenmarijnstraatje. Zijn vader was Henri Bergé, winkelier in porselein en aardewerk. Bergé op zijn 92 ste in 2008 [l.], zijn 93 ste verjaardag in 2009 [m.], maar zijn laatste - 94ste -verjaardag op 18 januari 2010 [r.] vierde Bergé al in erg kleine kring. foto © paul kriele, 18 januari 2009.
 

Afgelopen zondag 25 april 2010 is na een kort ziekbed mr. Hein Bergé, bekend als advocaat, politicus [jaren 60-70] en museumbeheerder van Museum Slager overleden.
Bergé heeft net niet de heropening van het gerenoveerde museum in mei 2010 in de Choorstraat mee kunnen maken.

zie voor uitgebreide levensloop het artikel op Bastion Oranje Hein Bergé dd. 18 januari 2008.

De laatste jaren werd Bergé van nabij begeleid en verzorgd door ondermeer Else van Helmond die hem nog zeer wilskrachtig en geïnteresseerd in wat er zich om hem heen afspeelde, noemt.  Bergé die rustig is ingeslapen, was eigenlijk 'op' wat zijn levenskracht betreft.
Hij was ook milder geworden en aardiger naar zijn omgeving. Hij toonde zich ook erg dankbaar voor de hulp die de omgeving hem bood. Bergé vond het jammer dat hij niet meer mee kon doen. Zijn gehoor speelde hem parten, zegt Else van Helmond

Hein Bergé studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen waarna hij zich als advocaat in Den Bosch vestigde. Bergé werd later advocaat-procureur en was lange tijd [vanaf 1976] rechter bij de arrondissementsrechtbank.

nevenfuncties
Bergé was voorzitter van de Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg, lid Algemeen Bestuur Bond Heemschut; voorzitter Provincie Noordbrabant Bond Heemschut, vice-voorzitter Stichting Federatie Noord-brabantse Monumenten Overleg, bestuurslid Vereniging Landelijke Federatie Het Behouden Huis; plv. lid Algemeen Bestuur Nat. Contactcommissie Monumentenbescherming; lid Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser; lid raad van Commissarissen Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch; voorzitter Stichting P.M. Slager (museum te 's-Hertogenbosch); voorzitter Regionale Omroep NO Brabant; bestuurslid Regionale Omroep Brabant; voorzitter Stichting Oktober 1944 's-Hertogenbosch; secr. bestuur Stichting Museum Militaire Wielrijders te 's-Hertogenbosch; bestuurslid Vereniging van Musea in Brabant, bestuurslid Vereniging Sociëteit Casino te 's-Hertogenbosch.

Koninklijk geridderd.
Door zijn verdiensten voor de stad als advocaat en rechter en met name door zijn strijdbare opstelling tegen de bureaucratische ideeën van verminking van het historisch erfgoed is Bergé kort na zijn 70ste - op 25 maart 1986 - benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Meer nog was hij vereerd met de Zilveren Anjer die hem [en met hem Jan van der Eerden] op 24 juni 2005 in het Paleis op de Dam door koningin Beatrix werd opgespeld.

Onderschedingen: Nationaal Comité Monumentenjaar 1975, insigne Orde en Vrede 1948; gouden Bamberger (carn. club) 1976; eretitel Postmeester van districtspostkantoor 's-Hertogenbosch 1981; Bosschenaar van 't jaar 1990 door de Folklorevereniging Rond Janus & Ber en de Moeder TruusPoffer [1982] van De Kikvorschen en de Bosmansfamilie.

In 1984 werd Bergé benoemd tot vice-president van de rechtbank in Den Bosch, waarvan hij sinds 1976 rechter was. Daarvoor was hij kantonrechter-plaatsvervanger in Helmond en 's-Hertogenbosch. Hij is vooral belast met de strafrechtspraak. Bergé was voorzitter van de verkeerskamer en economisch politierechter.

Uitvaart en begrafenis
Hein Bergé wordt aanstaande zaterdag  1 mei 2010 aansluitend op de uitvaartdienst in de St. Jan 14.00 uur in Vught begraven.
De condoléance is vanaf 16.00 uur in Kasteel Maurick in Vught.


Terug naar boven