Bergé Hein

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2008 | Gewijzigd op: 06-05-2010
Hein Bergé.

 foto © marc venrooij , 25 mei 2005

Naar generaties Slager / familiestamboom
Naar Museum Slager
Hein Bergé 92 jaar  18 januari 2008.
1e dvd Den Bosch experience voor Hein Bergé en Jan van der Eerden den bosch, 29 oktober 2007.
Overzichstexpo Slager 26 februari 2007
Verjaardagsfeestje  [Impressie verjaardag]- 18 januari 2006
Hein Bergé 90 jaar - januari 2006. [Inklusief fotoreportage verjaardag]
Uitreiking zilveren anjer - 24 juni 2005
cv van Hein Bergé
Hoogste lof.. 25 mei 2005
Laatste telg Slager geslacht
Suze Bergé-Slager overleden - 7 januari 2003

naar Museum Slager 

--------------------------------------------------------
Hein Bergé 92 jaar 18 januari 2008.
Vrijdagnamiddag vierde mr. Hein Bergé met zijn vrijwillirgers en relaties zijn 92ste verjaardag. Dat gebeurde in een feestelijke stemming. Bergé recipieerde in een van de zalen van het Museuum in de Choorstraat. Daar gaven onder meer plebaan Gert-Jan van Rossum, Louis Pirenne, Jac Stienstra, relaties uit zijn tijd bij de Bossche rechtbank en particulieren en relaties van de museumstichtingen acte de présence.Hierboven: Aanbieding cadeau van de vrijwilligers met  vlnr. Loes Stupers, Jan Peter Rijken, oud-collega bij de rechtbank en tegenwoordig bestuurslid van de StichtingTom Slager, Anne van Lanschot, Erik Lamers en rechts Hein Bergé die de toespraak vanaf een papier volgde. 
Boven rechts: het echtpaar Jan van der Eerden en Anne Marie van der Eerden-Bom.
Op de rechter foto Else van Helmond, bestuurslid van de Stichtning Museum Slager. Op de achtergrond mevrouw Louise Sopers- Margraff.
Onder links: Eugenie Kamerbeek-Moerkerk feliciteert Herin Bergé. De 93-jarige Eugenie Kamerbeek-Moerkerk [*6 augustus 1914] is de enige nog levende uit een gezin met Gerrit [1902], Erry [*1904] en Herman [*1906] Moerkerk, kinderen van Herman Moerkerk.

foto's © paul kriele, 18 januari 2008.
----------------------------
De vrijwilligers, die museum Slager op poten houden, boden hun pater familias enkele cadeaus aan. Omdat de kastanjeboom in de binnentuin was geveld komt daarvoor in de plaats een vogelvoederhokje. Dat geval zorgde bij het uitpakken voor wat hilariteit. Bergé houdt ook van port dus daar zat ook een fles van bij en een boek oude ansichtkaarten over 's-Hertogenbosch.Omdat Hein ook een zoetekouw is zat er ook nog een doosje bonbons bij.. 

   
   
Hierboven links: Irene Bronkhorst met een cadeautje. Rechts: Jac Stienstra met een fles port. 
Onder: plebaan Gert-Jan van Rossum die buurman Bergé de hand schudt. 
Rechts : Nel van der Heijden-Rogier, auteur van het Slagerboek [februari 2007].

foto's © paul kriele, 18 januari 2008.


Boven links: Monique Trimbos.
Rechts:  Jan Peter Rijken, oud-collega van mr. Hein Bergé bij Justitie. Rijken is tegenwoordig raadsheer aan het Hof. Rijken geeft Bergé het boek Fons Viae cadeau van auteur dr. J.M.P. van Oorschot.
Onder rechts: Louis  Pirenne oud-rijksarchivaris.
Onder links : Else van Helmond  en mevrouw Kamerbeek op de rug gezien en achterin Louis Pirenne in gesprek met Hein Bergé.

foto's © paul kriele, 18 januari 2008.
-----------------------------
Later op de avond zou Marie Jeanne Breukel [viool] en echtgenoot [ bas] een muzikaal intermezzo verzorgen.
--------------------------------
1e dvd Den Bosch experience 29 oktober 2007. 
Gisteren - zondag 28 oktober 2007- werd in TheateradParade het eerste exemplaar van de op dvd gezette promotiefilm Den Bosch Experience aan twee verdienstelijke Bosschenaren cadeau gedaan. Wethouder Bert Pauli reikte de dvd uit aan de 91-jarige mr. Hein Bergé en de 80-jarige architect Jan van der Eerden. Zij hebben zich privé en via de politiek in de jaren 60 ingezet om de Binnendieze en historische gevelrijen te vrijwaren van de na-oorlogse sloopdrift. De door Han Meeuwsen samengestelde film laat Den Bosch zien in zijn moderne en historische aspecten, met uiteraard de Sint Jan, kermis, de Binnendieze en Oeteldonk. De dvd is voor 10 euro bij TheateradParade verkrijgbaar. 

Overzichtsexpo Slagers + boek 26 februari 2007.
Op 16 maart 2007 overhandigt uitgever en directeur van het Prentenmuseum Jo Timmermans aan nestor mr. Hein Bergé het 1e exemplaar van het door Nel van der Heijden- Rogier geschreven album ‘De familie Slager herenigd’.Het is voor het eerst dat van de kunstenaarsfamilie een dergelijk breed opgezet werk met 300 pagina’s en 350 foto’s tot stand komt. Niet alleen in publicaties ook in het Museum in de Choorstraat was tot nu toe de aandacht gericht op de voorouders van de oprichter Suze Bergé-Slager, met name Piet en Petrus Marinus Slager.Door een bij het boek begeleidende expositie zijn acht van de Slagers bijeen gebracht, onder wie nu ook Frans, Corry en Tom Slager. Dat deze Slagers zijn herenigd, zoals het motto zegt, komt door de enorme inzet van de Zwolse –zelfstandig - fotograaf Hans Westerink, die voor deze uitgave van Waanders het land heeft doorgereisd en meer dan honderd werken vastlegde. Daarvan zijn er – slechts - 36 op de expositie te zien.  De auteur Nel van der Heijden heeft - naast een intensief archiefonderzoek – onder meer gesproken met de inmiddels overleden weduwe van de laatst levende Tom Slager: Joop van der Linden. Uiteraard komt ook de buurman van het museum Gerard Jansen in beeld. Als rechterhand van wijlen Suze Bergé-Slager heeft Jansen in het begin veel hand - en spandiensten verricht. En zeker niet op de laatste plaats krijgt aandacht Jan van der Eerden, de kompaan en partijgenoot van Hein Bergé uit de jaren 60, die voor een lange periode in het bestuur van de Stichting Museum Slager heeft gezeten.Buiten de geschiedenis van het museum brengt de auteur ook de familie in beeld en plaatst deze telgen uit een getalenteerde Bossche kunstenaarsfamilie in het milieu [o.a. de Koninklijke School] van hun tijd.

 
Hein Bergé 90 jaar - januari 2006.
Prominenten bij jarige nestor Bergé/ den bosch, 18 januari 2006.
Tal van prominenten en afgevaardigden uit de kunst en cultuur gaven acte de présence op de verjaardag van Hein Bergé. Bergé vierde in Museum Slager op woensdagmiddag 18 januari 2006 zijn negentigste verjaardag met de leden van de stichting Museum Slager en tal van genodigden, onder wie bisschop Toon Hurkmans en plebaan Van Rossem, burgemeester Ton Rombouts en wethouder Roderick van de Mortel en gedeputeerde Onno Hoes en Jan van Laarhoven, de directeur van het Noordbrabants Museum. 

Het gezin Bergé telde drie kinderen. Bergé's oudste zus Mies is overleden. Wel was haar dochter Anne Marie van Berkel [*1942] aanwezig en Bergé's zus Jetje Severijn-Bergé, die in mei 94 hoopt te worden. Zij maakte glunderende het feest van haar enige broer mee. 

Voordat de gasten aan het buffet genodigd werden speelde een gelegenheidskwartet olv Lambert van Lith na een ‘Lang zal die leven’ ook ’t Liedeke over Hertog Godfried, dat Henri, de vader van Hein, in 1935 componeerde bgv 750 jaar ’s-Hertogenbosch.  boek en expositie over de Slagers

Komend voorjaar kort voor Pasen start een expositie over het leven en beroep van P. M. [Petrus Marinus] Slager, naamgever van de gelijknamige Stichting en diens zoon Piet Slager , die beiden docent waren aan de Bossche Kunstakademie. Van hun beroep worden tal van attributen, persoonlijke documenten en kunstwerken ten toon gesteld.
Komend najaar komt een boek uit over de Slagers. Het is geen catalogus zoals Suze Bergé –Slager had bedoeld, maar een historische verslag van het museum en de familie Slager, aldus de auteur Nel van de Heijden-Rogier. Het album draagt de titel ‘Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven’. Deze spreuk werd door Jeanette, Frans en Piet Slager, ieder op hun eigen manier, gebruikt. Bij de een op de zonnewijzer bij de ander op de schoorsteenmantel; de spreuk sloeg bij de Slagers erg aan.

Foto-impressie Verjaardagsfeestje -18 januari 2006
Bergé hield woensdagnamiddag 18 januari 2006 een verjaardagsfeestje. De gasten had ie zelf secuur geselecteerd. Het verloop de aankleding en het drankje en het hapje [buffet] waren georganiseerd door het bestuur van de Stichting Museum Slager en met name geslaagd dankzij de inzet van tal van vrijwillig[st]ers. De organisatie werd zo'n beetje gestroomlijnd door Els van Helmond en Anne van Lanschot.   

De twee eerste prominenten die acte de présence gaven: links bisschop Hurkmans die Bergé een boek cadeau deed met paus Ratzinger als auteur.
Rechtsboven:  burgemeester Rombouts, die zich liet vergezellen door wethouder Roderick van de Mortel.
Rechts het echtpaar Guus Hoes- Emma de Winter.

foto's © paul kriele, 18 januari 2006.


Hierboven vlnr. het echtpaar Hoes-de Winter, van wie Emma Hoes gemeenteraadslid was in de hectische periode van het structuurplan van 1964 en de ombuiging naar een Integraal Binnenstadsbeleid [1969] , dankzij de inzet van Beter Bestuur. Van die partij was Jan van der Eerden den mede-aanvoerder, die het vele bureauwerk verzette.

Op de middelste foto Jan van Laarhoven, directeur van het Noordbrabants Museum. - foto's © paul kriele, 18 januari 2006.

Hierboven een feestlied werd gezongen voor de jubiliaris met naast hem dienszus Jethe Severijn-Bergé [*19 mei 1912].
Rechts: het gelegenheidskwartet olv Lambert van Lith dat een 'Lang zal die leven..' speelde en het lied van Henri Bergé dat in 1935, bij 750 jaar 's-Hertogenbosch, op de Markt werd gezongen.
foto 's © loes stupers, 18 januari 2006.


Hierboven vlnr.: mevrouw Louise Sopers-Marggraff, die bevriend was met Suze Bergé-Slager. Louise is ook een tijd rondleidster geweest. Louise Sopers is de zus van [Willem Frederik] Ewald Marggraff, die bij een brand in zijn woning in Vught op 7 december 2003 om kwam.
Boven  rechts Mary Noordhof en Monique Trimbosch die beiden eerder gastvrouw waren in Museum Slager.
Links: oud-raadslid VVD, de gedeputeerde voor economie en bewonderaar van Bergé Onno Hoes. 


foto's © paul kriele, 18 januari 2006.
Hierboven: een afgevaardigde van de Bossche rechtbank. PeterJan Rijken, oud-collega van Bergé.
Rechts Luc van Gent oud Casino schouwburg directeur.
Onder links: : Wim Claessen, de oud -directeur van de Boulevard en achter Bergé diens mede-strijder voor het behoud van historisch Den Bosch in de jaren 70 Jan van der Eerden
Onder rechts wethouder Roderick van de Mortel

 foto's © paul kriele, 18 januari 2006.

Boven: Else van Helmond aan het buffet met het echtpaar Hoes-de Winter.
Rechts: oud- directeur NbM Jan van Laarhoven.
Onder rechts: Bergé's 'chaperonnes', mevrouw Anne van Lanschot [l] en Else van Helmond [r]. Beiden rondleidsters -en Els tevens ook als bestuurslid -hebben het feest grotendeels georganiseerd.
Onder links: Op deze fotocollage staan de diverse acties van Beter Bestuur.  Zoals de inzet van een omroepwagen [boven, middelste foto], krantenartikelen en de foto van de partij Beter Bestuur met onderin rechts het echtpaar Van der Eerden.Uiterst rechts staat Theo Trimbosch.
Op de grotere foto Jan van der Eerden en Hein Bergé, strijdvaardig en gebroederlijk voor het pandje De Poffer in de Postelstraat.

foto's © loes stupers, 18 januari 2006.

Het buffet
Voordat de gasten zich aan het buffet te goed konden doen, werd door het orkest een 'Lang zal die leven ingezet..' Daarop werd enthousiast ingehaakt door de aanwezigen.

Aanstaande verjaardag - 10 januari 2006.
Op woensdag 18 januari 2006 hoopt mr. Hein Bergé zijn negentigste verjaardag te vieren. Bergé valt de eer te beurt achteraf maar wel bij leven ! voor zijn werk te worden beloond. Een eer waarin Jan van der Eerden deelgenoot is. Behoud van de Binnendieze staat bij die loftuitingen centraal. Maar ook op het gebied van Monumentenbehoud hebben beiden veel werk verzet. Dat bundelden zij in de nieuwe lokale partij 'Beter Bestuur', opgericht in 1966. Die heeft maar korte tijd bestaan, want toen bij de aanname 'Integraal Binnenstadsbeleid' het tij keerde ten gunste van die monumenten, is de partij in 1971 opgeheven. [Zie hieronder verdiensten] . In dat politieke gevecht was Bergé de vlag en verrichtte Jan van der Eerden veel werk op de achtergrond. 
Een nieuwe mijlpaal in zijn positie als mede eigenaar van Museum Slager samen met zijn vrouw wijlen Suze Bergé-Slager, is de oprichting van de stichting en de vastlegging van het behoud van dit kleinschalige museum op de locatie Choorstraat, maar wel met een intensieve samenwerking met het Noordbrabants Museum.  
Bergé viert zijn 90ste verjaardag in intieme kring.  

Uitreiking Zilveren Anjer door koningin Beatrix- 24 juni 2005
Vanmorgen vrijdag 24 juni 2005 zijn in het Paleis op de Dam persoonlijk door koningin Beatrix aan onder meer Jan van der Eerden en Hein Bergé om ‘hun prestatie buiten hun normale arbeid inzake behoud van de Bossche cultuurhistorie’, de zilveren anjer uitgereikt. Dat gebeurde na een toespraak door Eelco Brinkman, de voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Brinkman memoreerde prins Bernhard die 65 jaar geleden het fonds stichtte en in 1950 voor het eerst de zilveren anjer uitreikte.  

Het duo Bergé/Van der Eerden tijdens een Boschlogiediner zomer 2005. -foto© gerard monté, 26 mei 2005

Brinkman zei onder meer: ‘sterker dan de rouw is de wil om de dynamiek die hij aan de Zilveren Anjer heeft verleend, voort te zetten’. Die uitreiking deed koningin Beatrix - na tien jaar haar vader bij de uitreiking begeleid te hebben - voor het eerst. ‘Daarom is dit een bijzondere dag,’ aldus Brinkman. 
Buiten de verdienste van Bergé voor het behoud van de Binnendieze en de historische structuur van de stad, werd ook Museum Slager en zijn vrijwilligers genoemd. 

Van der Eerden
Van architect Van der Eerden werden zijn verdediging van de Brabantse bouwkundige erfenis aangegeven. Ook is aangestipt dat Van der Eerden feitelijk de producer was achter alle acties die het duo Bergé en Van der Eerden hebben opgezet.. ! Uit de toespraak: ‘Een oude miskenning van verdiensten, dat ongemak veroorzaakt , maar die nu pas wordt beloond’. Hiermee werd - ook letterlijk - Van der Eerdens volharding over een periode van 40 jaar aangeduid.

----

De zitting begon om 11.00 uur en het programma was na de officiële foto en een receptie om 13.00 uur beëindigd.
Hoogste lof voor duo Bergé/ VdEerden -/den bosch, 25 mei 2005.  
Koningin Beatrix heeft op vrijdag 24 juni 2005 in Paleis op de Dam aan de Bosschenaren en voorvechters van een historische binnenstad - Jan van der Eerden [*1926] en mr. Hein Bergé [*1916] - de Zilveren Anjer uitgereikt. Voor deze, resp. tachtiger, resp. negentiger is het –uiteindelijk - de ultieme lof die zij voor hun werk ontvangen. 


Koningin Beatrix speldt de anjer op bij Hein Bergé en Jan van der Eerden.
foto's © marc venrooij , 24 juni 2005

Als politici en ook als privé-personen hebben zij zich ingezet voor het behoud van monumenten. Dat gebeurde via het Comité Binnenstad, later omgezet in de partij Beter Bestuur. Dat het -slechts - een tweemansfractie betrof, werd eerst nog gecamoufleerd. In dat duo was Bergé het gezicht en de woordvoerder, maar Jan van der Eerden deed het voorbereidend en praktische werk, een taak die tot op het moment van ‘een lintje’ ondergewaardeerd is gebleven. 
Het niet dempen van de Binnendieze en het niet doorsnijden van de binnenstad door verkeerswegen is aan hen te danken. Plannen die in 1969 [Structuurplan*] werden ingetrokken. 
Ook het behoud van de gevelrij aan de Binnenhaven en het in tact laten/ restaureren van meerdere historische panden, is aan de inzet van Jan van der Eerden te danken. Toen Van der Eerden in 1971 een inzinking kreeg, is hun werk gestopt onder het motief, dat hun klus was geklaard, zo vertelt Van der Eerden exclusief aan Bastion Oranje.

Bij de gemeente vroeg het Koninklijk Huis advies aan over de uit te reiken Anjer. Zoals een woordvoerder zegt ondersteunt het College van B&W van harte de onderscheiding die voor de inzet voor het behoud van monumenten wordt toegekend.
*Rapport Integraal Binnenstadsbeleid [1972]. Het rapport Integraal Binnenstadbeleid is het gevolg van het structuurplan van 1969. Het staat beschreven in de brochure 'Kijk op de Binnenstad'. Er waren in de loop van 1972 eerst wat hoorzittingen over belegd en aansluitend daarop discussieerde de gemeenteraad over die plannen in het voorjaar van 1973. 

Het beleid onder die noemer bevatte een elftal bestemmingsplannen en 14 hoofdaspecten zoals het niet meer dempen van de Binnendieze, evenals niet meer dempen van de Binnenhaven. Van die Binnendieze zou nog wel het deel tussen de Waterstraat en de Blaasbalg [Kruisstraat] worden gedempt. Dat is nu juist het deel onder het Stadhuis en langszij de Snellestraat, waarin twee inkijken [thv de Stoofstraat en thv de overgang Postelstraat/Snellestraat Kruisstraat]. 
Ook was in een sloop van de St .Josephkerk [Orangerie] voorzien. Het perceel waar nu het kantoor van het Brabants Dagblad staat, werd dertig jaar geleden nog voorbestemd voor woningbouw. Ook woningbouw was voorzien in het gebied, de zgn. zuidelijke invalshoek van de stad, dat nu een culturele bestemming heeft gekregen. Met andere woorden het deel begrensd door manege en Rijks-Hbs tot en met de scholen/kloosters van de zusters van de Choorstraat. Ook de voor de'grootschalige'Mariënburg lag toen sloop in het verschiet tbv de bouw van een parkeergarage.

In de beginjaren zeventig werd al uitgegaan van een verplaatsing van ziekenhuizen [Carolus en GZG] naar de rand van de stad. Frappant is dat met het oog op de bouw van een parkeergarage[..] onder de Parade de Kerkstraat werd afgewezen als kernwinkelstraat!

Pandje De Vierkante Meter, een voormalig café december 2003
.

Expositie ' Verborgen Talenten' 13 december 2003

Boven rechts: Hein Bergé met bisschop Toon Hurkmans bij de opening van de tentoonstelling 'Verborgen talenten'.
Op linker foto op de achtergrond Jan van der Eerden
.

 foto's © gerard monté, 13 december 2003


De toespraak bij de opening 'Verborgen Talenten' door mr. Hein Bergé. Voorzitter Museum Slager Len de Klerk.
foto's © gerard monté, 13 decemebr 2003

CV van mr. Hein Bergé

Hein Bergé is geboren op 18 januari 1916 in het huis gelegen op de westelijke hoek Hinthamerstraat /Rozenmarijnstraatje.
Zijn vader was Henri Bergé, winkelier in porselein en aardewerk.
Na het gymnasium - doorlopen aan de r.k.lycea - studeerde Bergé rechten aan de universiteit van Nijmegen. 
Tussen 1941 -1944 juridisch medewerker van advocatenkantoor mr. Louis Baudoin.
Van 1944 -1947 rechter-commissaris van de Krijgsraad in Bandoeng [Ned.Indië].*
Van 1947 -1976 zelfstandig advocaat. In die positie hield Bergé kantoor in Vught [Bosscheweg].  
Na huwelijk met Suze Slager in 1958 woonachtig aan de Choorstraat 14.
Bergé was plaatsvervangend rechter van het kantongerecht in Helmond. 
Vanaf 1976 werd hij benoemd tot rechter aan de Bossche rechtbank.  De laatste jaren [1984-1986] van zijn werkzame leven was hij vice-president.
In de jaren eind 70 stond Bergé met Jacques Grijpink en de latere minister Stemerdink en een gedeputeerde van wie hij de naam niet meer weet, aan de wieg van de Noord-Oostelijke tak van de op te richten Omroep Brabant.
Vliegenier Bergé 
Hein Bergé schijnt 45 jaar geleden -in de periode van uitzending nar Indië - nog gevlogen te hebben. Of ie daar een brevet voor heeft is de vraag. Maar in die periode en in die positie werd je al gauw vliegenier, aldus vriend Hill van Doremaelen, die dit interessant aspect van Bergé ter sprake bracht. Van Doremaelen was mede-bestuurslid van de Stichting Museum Slager en van het Welsh Division Memorial. Hill, vertelt dat Bergé zich daar als rechter-commissaris ophield met krijgsraadzaken.
Bij navraag bleek dat Bergé zweefvliegtuigen heeft bestuurd in zijn 'Vughtse tijd', dus voor 1954.
Lidmaatschappen en [bestuurs-]functies
Lid Comité Behoud Binnenstad [vanaf 1962]
Mede-oprichter lokale partij Beter Bestuur [1966-1971]
Oprichter [samen met Suze Slager] van de stichting P.M.Slager [1968] 
en vanaf 1972 voorzitter bestuur Museum Slager.
Oprichter van de stichting P.M. Slager [1968]
Lid van de zweefvliegclub Henri Bakker [eerste Bossche vliegenier]
Vanaf 1976 rechter bij het Bossche gerechtshof later ook vice-president [tot 1986].
Voorzitter van de regionale commissie Noord-Oost Brabant van Omroep Brabant
Lid van de Bond Heemschut [voorzitter van de Brabantse afdeling]
Bestuurslid Vereniging Sociëteit Casino
Oprichter en voorzitter Stichting 'Redt de Moerputtenbrug'0
Oprichter en voorzitter van de stichting Vughts Landschap. In die bestuursfunctie ijverde hij voor behoud van de IJzeren Man en vervolgens voor de Vughtse hei.
Oprichter van de Stichting Welsh Memorial aan de Aartshertogenlaan voor behoud van de positie op die plek.
Oprichter en lid van de Stichting October '44 in 's-Hertogenbosch
Titels/onderscheidingen
Monumentenjaar 1975: Bergé ontvangt van de Stichting Nationaal Monument uit handen van Prins Claus de Ere-penning.
Oorkonde van de Bambergers bij gelegenheid van het 11 stedencarnaval [24 januari 1976]. Naast de oorkonde ontving Bergé ook de Gouden Bambergerspeld.
Van het postdistrict 's-Hertogenbosch kreeg hij in februari 1981 de eretitel Postmeester.
Op Aswoensdag 1982 was Bergé een van de eersten die de Moeder Truuspoffer kreeg uitgereikt. De Poffer met een klein zilveren replica van een poffer en een oorkonde is een onderscheiding ingesteld door de familie Bosmans als herinnering aan Truus Bosmans-den Dunnen, de moeder van de folkloristische fanfare De Kikvorschen
Bergé ontving op 25 maart 1986, kort na zijn zeventigste verjaardag, de koninklijke Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
De Vereniging Rond Janus & Bet riep Bergé op 29 oktober 1989 uit tot Bosschenaar van 1990!
Op 10 maart 1995 werd hij door de Stichting Militaire Wielrijders gehuldigd 'vanwege zijn 'vele werk als lid van het Stichtingsbestuur.
Op 12 december 1995 ontving Bergé de stadspenning van de gemeente 's-Hertogenbosch
Door de lezers van het Brabants Dagblad in [december 1999] uitgeroepen tot 'Bosschenaar van de eeuw'. De jury stond olv hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen en stadsredacteur Jacques Luijckx.
Sedert september 2000 vaart er over de Binnendieze een boot die genoemd is naar Jan van der Eerden en mr. Hein Bergé. De beide heren hebben op maandag 1 september 2000 zelf 'hun' boten gedoopt. De ceremonie werd geleid door de toenmalige voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch Cor Gilhaus.
Op 27 oktober 2000 is Bergé , als oprichter, benoemd tot ere-lid van de Stichting October 1944.
Op 25 juni 2005 zal koningin Beatrix Bergé de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds opspelden ivm zijn verdiensten voor het behoud van het historisch erfgoed [monumenten].

=======================
Laatste telg Slager- geslacht
Vorig jaar 5 januari 2003 overleed Suze Bergé-Slager. Het echtpaar Hein Bergé-Suze Bergé-Slager laat geen kinderen na.
Tot nu toe kwam het niet zo sterk naar voren, maar in een interview met Boschtion -tv sprak Hein Bergé de memorabele woorden dat met haar verscheiden de laatste telg van het geslacht Slager verdween. 
'In de tweede generatie kwamen nog wel tien kinderen voor. Daarvan is nu geen enkele Slager meer over,' aldus Bergé in zijn toelichting.  Een van die tien kinderen heette Hein. Diens zoon Tom was de enige en laatste kunstenaar uit de derde generatie.
Tom overleed kinderloos en Suze -ook van de derde generatie - was de laatste vrouw die ook nog eens kinderloos bleef .
Bergé [*1916] zegt op de vraag:'Wat u in uw leven nog meer deed dan werkzaam te zijn in de kunst..'. : 'Ik ben 30 jaar advocaat geweest en 10 jaar rechter', 

Suze Bergé-Slager overleden  7 januari 2003.
Zondag 5 januari 2003 is Suze Bergé-Slager op 85-jarige leeftijd overleden.
Deze telg uit een beroemd schildersgeslacht toonde al enkele jaren mentaal en fysiek de tekenen des ouderdom.
Suze is de kleindochter van Petrus Marinus Slager de grondlegger van wat later is uitgegroeid tot de in 1968 opgerichte Stichting Museum Slager. Zij en haar man de 88-jarige mr. Hein Bergé gelden als de motoren achter de collectie en de organisatie voor openbaarmaking van de werken van hun familieleden. Oorspronkelijk woonde de familie op Waterstraat 33. Dat statige pand werd eind jaren zestig gesloopt tbv een te bouwen provinciehuis, later parkeergarage.
Sedert 1966 is de Choorstraat het adres van de Slagers en hun museum dat werd ingericht in de voormalige brandverzekeringsbank later r.k.leeszaal.
Suze was een vrouw met kennis en karakter. Heel moeizaam kon zij de stichting en daarmee de toekomst van de collectie loslaten en min of meer in beheer geven bij de grote broer het Noordbrabants Museum. Clausules in de overeenkomst tot samenwerking garanderen de voortzetting van hun leefsituatie en van de zelfstandigheid van het museum op de huidige locatie.
Suze Bergé wordt na een uitvaartdienst in de kapel van de Zusters Choorstraat op donderdag 9 januari 2003/11.00 uur begraven op het kerkhof aan de St. Elisabethstraat in Vught.Terug naar boven