Generaties Slager

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2008 | Gewijzigd op: 31-03-2013
Voorouders Slager
[naar Museum Slager]
Het oudst bekende echtpaar is Pieter Slager en Maria Isabella Baus.
De in Amsterdam geboren Pieter [*1809] overleed in 's-Hertogenbosch in 1880. Hij was Nederlands Hervormd.Pieter trouwde in 1841 met Maria Isabella Baus, die rooms-katholiek was. Het echtpaar woonde in de ‘Snelstraat H55’. Pieter leidde in de stad een remplaçantenkantoor [bemiddleinsgbeureau] dat dienstplichtigen, die niets voor de militaire dienstplicht voelden, aan een vervanger hielpen. 

Meer bekend is hun zoon: Petrus Marinus Slager

Petrus Marinus Slager, de grondlegger van een collectie kunst, merendeels voortgebracht door hemzelf en zijn nazaten.
Foto uit collectie Museum Slager.
 

Petrus Marinus, geboren in ’s-Hertogenbosch op 4 december 1841, overleden aldaar op 10 november 1912. Petrus Marinus was gedurende 40 jaar teken-en schilderdocent aan de Koninklijke Akademie in De Bosch.Petrus Marinus huwde op 10 december 1870 met Catharina Maria Uijttenboogaart [*1851 + 22 december 1916]. Het echtpaar kreeg onder andere als kind Jeanette [1881-1945]. Vervolg op het gezin van Petrus Marinus en Catharina zie hieronder.

Woonhuizen echtpaar Slager-Uijttenboogaart
1e woonhuis Snelstraat H155
2e woonhuis [vanaf 1877] St.Jorisstraat 68
3e woonhuis Waterstraat 33 [vanaf 1866]
Petrus Marinus vierde op 23 oktober 1896 het feit dat hij 25 jaar docent was aan de Koninklijke School en op 26 october 1908 dat hij veertig jaar aan de school verbonden was.
Van Petrus Marinus is bekend dat hij vaak exposities heeft gehouden/georganiseerd. Op Waterstraat 33 werd -op initiatief van Josseling de Jong- de eerste expositie gehouden met Mesdag, Van de Sande, Bakhuijzen en Gabriël.

Petrus Marinus op middelbare leeftijd, zoals de folder van november 1982 aangeeft. 


Kinderen Petrus Marinus en Catharina Uijttenboogaart
Het echtpaar Slager-Uijttenboogaart kreeg tien kinderen: Piet, Marie, Martijn, Frans, Hein**, Toos [Catootje], Jeanette, Corry, Antoon en Jos.

Piet Slager [1871-1938], de vader van Suze Slager-Velsen [*25 november 1917 +5 januari 2003]. 
 

1. Piet *12 november 1871 +1938. De in de St.Jorisstraat G158 geboren Piet studeerde aan de Koninklijke School voor
Kunst Techniek en Arbeid.
Piet huwt met de Nederlands Hervormde Suze Velsen [*1883 Oostburg-+Den Bosch, 1964] de moeder van Suze Bergé-Slager. Het echtpaar bewoont een huis aan de Moleneindsebaan.

Hij kreeg per 29 november 1898 zijn benoeming als docent handtekenen aan de Koninklijke School.  
Woonachtig geweest aan de Waterstraat 33 tot 1916. Specialisatie: portretten, overigens ook landschappen.

Piet Slager, zoon van Petrus Marinus en  vader van Suze Bergé -Slager.

Foto © collectie Museum Slager.

2. Marie *1873- +1947 Voor begrafenissen van de Slagers zie Kerkhoven
3. Martijn , studeerde aan de Koninklijke School. Martijn overlijdt op 27–jarige leeftijd in 1901.
4. Frans [1876-1953] studeerde aan de Koninklijke School in ’s-Hertogenbosch en in de gelijksoortige Kunstopleiding in Antwerpen. 
Frans huwt met x Maria -roepnaam Marietje- van Gilse [*Baarle Hertog, 1891 +'s-Hertogenbosch 1968]. Marietje was een burgemeestersdochter. 
Frans is mede-oprichter van het Noordbrabants Landschap Vanaf 1868 werd hij hulpleraar aan de Koninklijke School en in 1871 kreeg hij een vaste aanstelling. Na het overlijden van vader Petrus Marinus in 1912, verhuisde Frans -die thuis woonde- in 1916 met zijn moeder naar Hintham.
Specialisatie in landschappen en stadsgezichten. Frans overlijdt in 1956 [volgens boekje Vught Onvoltooid Verleden']
5. Hein huwt met Willy Cordes zij vertrekken in 1915 naar Nederlands-Indië. Zij krijgen een zoon Tom [*1918] **Hein was een van de weinigen die zich niet in de schilderkunst ontwikkelt maar ingenieur wordt. Hein was voorzitter van het Koninginnedag-comité en van de stichting Gevallenen-en Bevrijdingsmonument. Beiden waren erg speotief en hebben de Vughtse Reddingsbrigade grote diensten bewezen en Hein zette zich in voor de IJwacht die actief was in en om de IJzeren Man. Voor zoon Tom klik op Tom
Hein overlijdt in 1947.
6. Toos, roepnaam Catootje, overleden op 16-jarige leeftijd
7. Jeannette [1881-1945] bloemschilderes
8. Corry [1883-1927] huwt in 1916 met van Dam. het echtpaar vertrekt naar Nederlands Oost-Indië. Bloemschilderes.
9. Antoon
10. Jos emigreert in 1911 naar Indië.

Begraven en kerkhoven
Opvallend is dat in de tijd rond 1800 de Slagers begraven zijn op Vughtse kerkhoven De achterliggende reden is dat in 1811 de Bossche maire een decreet uitvaardigt dat niet meer in de Sint Jan begraven mag worden. De stad zoekt naar een kerkhof buiten haar grenzen. De optie is een landgoed tussen Vught en Boxtel. 
Vanaf 1823 volgt er een landelijk verbod dat er geen begrafenissen meer mogen plaatsvinden in de stad. Pas in 1885 zal Den Bosch kerkhof Groenendaal in Orthen in gebruik nemen. De meeste Slagers liggen dan ook begraven op het kerhof van St.Elisabeth, behalve onder meer Jeanette die in 1945 bij de H. Hartkerk ten grave is besteld. Op de grafzerk staat 'Haar kunst was aan de bloemen gewijd'.
** 5. Hein : zoon Tom [*1918 Weltevreden in Nederlands Oost-Indië ] 
zie foto: genomen bij dr.Daniëls
Tom, die op zijn elfde [1929] terug naar Nederland kwam, geldt als de laatste kunstenaar uit de drie generaties Slager Deze sportieve Slagerstelg, die lid was van de Vughtse Zwemvereniging, werd in 1939 Nederlands Kampioen op de 50 meter vrije slag [gekleed] en Noord-Brabants kampioen op de 100 meter vrije slag. Het woonhuis van Tom en zijn ouders stond op de Middenweg.
Na de Hbs studeerde Tom aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht en volgde vervolgens een tekenlerarenopleiding in Amsterdam en Den Haag. Door de oorlog kwam het niet van lesgeven. Tom huwde in 1948 met Joop van der Linden. Na een wereldreis en verblijven in het buitenland keerden zij na 50 jaar terug in Vught waar zij Heiweg 10. Tom overleed in Petaluma in Californië, waar hij jaren had gewoond.

© Voor de gegevens is mede gebruik gemaakt van 'Vught Onvoltooid verleden'./Boekhandel Brabant.
Een foto genomen thuis bij dr. Daniëls in zijn villa op de Van der Does de Willeboissingel 13. Piet Slager is de 3e figuur van links en Hein de 4e.
Foto van Fotobureau Cordes uit de collectie van kleindochter Margo Boelens-Daniëls.

 


5. Suze Bergé-Slager overleden  7 januari 2003.
Zondag 5 januari 2003 is Suze Bergé-Slager op 85-jarige leeftijd overleden. Deze telg uit een beroemd schildersgeslacht toonde al enkele jaren mentaal en fysiek de tekenen des ouderdoms.
Suze is de kleindochter van Petrus Marinus Slager, de grondlegger van wat later is uitgegroeid tot de in 1968 opgerichte Stichting Museum Slager. Zij en haar man, de 87-jarige mr. Hein Bergé, gelden als de motoren achter de collectie en de organisatie voor openbaarmaking van de werken van hun familieleden. Oorspronkelijk woonde de familie op Waterstraat 33. Dat statige pand werd eind jaren zestig gesloopt tbv een te bouwen provinciehuis, later parkeergarage.
Sedert 1966 is de Choorstraat het adres van de Slagers en hun museum dat werd ingericht in de voormalige brandverzekeringsbank later r.k.leeszaal.
Suze was een vrouw met kennis en karakter. Heel moeizaam kon zij de stichting en daarmee de toekomst van de collectie loslaten en min of meer in beheer geven bij de grote broer het Noordbrabants Museum. Clausules in de overeenkomst tot samenwerking garanderen de voortzetting van hun leefsituatie en van de zelfstandigheid van het museum op de huidige locatie.
Suze Bergé wordt na een uitvaartdienst in de kapel van de Zusters Choorstraat op donderdag 9 januari 2003/11.00 uur begraven op het kerkhof aan de St. Elisabethstraat in Vught. 

Curriculum Suze Slager

Suze Slager werd geboren in het pand Waterstraat 33 [zie hierboven] op 25 november 1917. Haar ouders waren Piet Slager en Suze Velsen.
Op haar twaalfde -Suze is in november jarig- gaat ze naar de Openbare Nutschool. Daarna [1935-1940] volgt ze het Stedelijk Gymnasium. 
Suze was op het gymnasium bevriend met Leny van der Sman. Leny van der Sman en Suze, die twee fietsten samen naar school. Ze waren hechte vriendinnen. Je praatte in die tijd niet over sex laat staan over homo’s of potten.
Maar het waren twee lesbiënnes.

'Het paard van Slager'
Suze werd -na een typiste studie- en als secretaresse te zijn geweest bij de Kamer van Koophandel, vervolgens bij het kantoor van Hein Bergé in dienst.  Daar maakt ze kennis met haar latere echtgenoot.
Niemand begreep dat die twee met elkaar gehuwd waren het was een artistiek- cultureel huwelijk
bron van cv van Suze Slager: anoniem vG.

Suze en Hein trouwen in 1958, Suze is dan 41 jaar!
Na het overlijden van moeder Suze Velsen in 1964, erft Suze de schilderijencollectie van de Slagers. Heel haar leven heeft Suze zich ingezet om de bezittingen van haar voorouders, ooms en neef Tom -te archiveren en te traceren. 
Op 25 oktober 1968 richten zij en haar man Hein Bergé de Stichting P. M. Slager op; twee jaar later opent het Museum Slager in de Choorstraat.


Terug naar boven