Afronding 1e fase Zuidwalproject vestingwerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2004 Met een ontvangst, borrel, wandeling en boottochtje wordt de eerste fase van het in 1999 aangekondigde en pas in 2001 gestartte project vestingwerken, afgerond. Dat gebeurt op woensdag 14 juli 2004 in aanwezigheid van wethouder Jetty Eugster. De bijeenkomst is in het kantoor vestingwerken [ontvangst] en van daaruit volgt een bezichtiging van de gerestaureerde Zuidwal, de walmuren en Bastion Oranje waaromheen een boottochtje wordt gemaakt.
Nevenopzet is ook om de sponsoren [een zevental banken] even in het zonnetje te kunnen zetten, want die hebben inmiddels een tweede financiële injectie toegezegd. Maar ook van het Wereldnatuurfonds kreeg het project steun omdat het streeft naar het terugbrengen van zeldzame planten en dieren [reptielen]. 

-
-Hoewel de start van de werkzaamheden november 2000 werd aangekondigd kwam dit bord: 'Specie in de Zuidiwal' er pas later te staan. Daarmee werd de methode van restaureren aangeduid.
 -Midden de nieuwe kleinere, lantaanrpalen die de wandelpromenade aangeven en links de oude, hoge lantaarnpalen verhuizen naar de overzijde [noordzijde] van de straat. Aan de walmuurzijde zijn daarvoor kleinere palen in de plaats gekomen. 


foto's © paul kriele, 13 november 2003[l-boven],  23 april 2004[boven[ en 21 juni 2004 [l].