Aanklacht nav kraakoorlog Postelstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2004 Bericht: Aanklacht pandjesbaas  dd. 12 december 2004
Eigenaar René van Amelsfoort laat weten dat door een vertraagde inzet van de politie rond de kraakactie van oktober 2004, procedures van de gemeente ivm afgifte bouwvergunning en door de sloop van de krakers voor materialen ter barrikade van de Postelstraat, de oorzaak zijn dat de indruk wordt gewekt dat eigenaar de zaak -illegaal - heeft gesloopt.
Om die reden is Van Amelsfoort tegen de aantijging van de gemeente over die beschuldiging in proces gegaan. 

December 2004 het pand Postelstraat 23 23a en 25 25a staat er nog steeds dichtgetimmerd bij.

foto © gerard monté, 12 december 2004.

Op 8 oktober 2004 's morgens in alle vroegte zag de Postelstraat er als oorlogsgebied uit. Krakers hadden de panden Postelstraat 23 en 25a in bezit genomen omdat zij dachten dat ze al een jaar leeg stonden..De politie ging aanvankelijk in die mening mee.. 

 Einde kraakoorlog Postelstraat -8 oktober 2004
Op vrijdag 8 oktober 2004, vroeg in de morgen, werd vanuit het pand Postelstraat 23 hout, karton en andere materialen op straat gegooid. Het materiaal kwam van de bovenetages van Postelstraat 23, het pand dat op 26 september 2004 opnieuw [na een jaar] gekraakt werd. De politie kwam rond 07.00 uur polshoogte nemen.
Na beraad ging een groep agenten rond 10.00 uur tot actie over. De krakers hadden zich inmiddels op straat begeven. Vanuit de winkelpanden aan de Vughterstraat, eveneens eigendom van R.van Amelsfoort, werd via de binnenplaats van de voormalige bakkerij De Koning, het pand Postelstraat 23 binnengedrongen. 
Intussen -terwijl de groep zich rond de voordeur verzamelde, bekogelde een van de krakers vanuit het dakraam af en toe de agenten die aan de overzijde het pand in de gaten hielden...
Op vrijdag 8 oktober 2004, vroeg in de morgen, werd vanuit het pand Postelstraat 23/25 hout, karton en andere materialen op straat gegooid. foto's © paul kriele, 8 oktober 2004.

Uit een politiebericht blijkt dat de krakers door de Officier van Justitie was aangezegd het pand op 8 oktober 2004 te verlaten. De officier beriep zich op de voorwaarden. Uit onderzoek was hem gebleken dat het pand niet een jaar had leeg gestaan zoals de krakers eerder beweerden.

De situatie in de Postelstraat rond 9.30 uur toen het nog redelijk rustig was. De brandweer staat op de achtergrond stand-by. Op de voorgrond de rommel en het spandoek 'Ontruiming voor leegstand'.
Postelstraat 25 was eerder -op 10 september 2004- ook al in het nieuws toen de groep krakers eveneens de straat met allerlei huisraad had gebarricadeerd.


Kort na de actie van de politie om even over tienen werden enkele jongelui weggevoerd. In totaal zijn zes arrestaties verricht. foto's © paul kriele, 8 oktober 2004.

Bij een charge kort over tienen, toen van binnenuit enkele agenten tot de voordeur van het gekraakte pand waren doorgedrongen en daarop naar buiten kwamen, hield de politie eerst vijf jongeren aan. Later werd nog een achtergebleven kraker aangehouden.

Winkelpanden Vughterstraat
foto's © paul kriele, 8 oktober 2004. De politie was rond 9.30 uur vanuit de voorzijde aan de Vughterstraat via de binnenplaats tot de percelen aan de Postelstraat doorgedrongen.

Nieuwe kraakoorlog Postelstraat bericht dd.  8 oktober 2004.
Vrijdagmorgen- 8 oktober 2004- heeft de groep krakers van Postelstraat 25 de straat gebarricadeerd. Huisraad en bouwmaterialen werden op straat gegooid. Afzethekken, kartonnen dozen en hout ligt ter hoogte van nummer 25 over de breedte van de straat. De actie luidt ‘Ontruiming voor leegstand’. Vorig jaar [10 september 2003] vond er een gelijksoortige actie plaats. Eigenaar René van Amelsfoort, die toen een sloop annex bouwvergunning aanvroeg, legt de verantwoordelijkheid bij de ambtelijke molens.
Terwijl Aannemer Hoogheuvel iov Van Amelsfoort bezig is in de belendende panden, is er voor perceel 25, dat al wel ontruimd was, nog geen vergunning afgegeven. De krakers zeggen dat de bovenetages die zij de vorige week [29 september 2004] opnieuw kraakten al een jaar leegstaan.
De krakers vinden dat er nog steeds geen oplossing is gekomen voor de belabberde woonsituaties voor jongeren in de stad.  

Overzicht van de gekraakte etages.
De eigenaar zegt dat er uit zijn pandeeen uit belendende panden materiaal is meegenomen.
foto's © paul kriele, 8 oktober 2004.


Terug naar boven