Van Lanschot over 2016: € 69,8 miljoen winst

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2017 | Gewijzigd op: 09-03-2017
In de door  Van Lanschot vrijdag 9 maart 2017 gepresenteerde jaarcijfers 2016, meldt bestuursvoorzitter Karl Guha een winst van € 68,9 miljoen.

Guha:'2016 betekende voor ons een goed jaar, ondanks de lage rentestand, grote volatiliteit en wereldwijde politiek-maatschappelijke onzekerheid. Onder impuls van verbeterde economische omstandigheden steeg de kwaliteit van onze kredietportefeuille, leidend tot een grote vrijval van de kredietvoorzieningen. In combinatie met onze solide operationele resultaten leidt dit tot een sterke stijging van het onderliggend nettoresultaat naar € 81,3 miljoen. Dit alles stelt ons in staat om een aanzienlijk hoger dividend voor te stellen van € 1,20 per aandeel. 


De winst oevr 2016 ligt €47 mil;joen hger dan in 2015.
 

 

De goede strategische voortgang maakt ook dat wij op koers liggen om onze voor 2020 geformuleerde financiële doelstellingen te behalen. Over geheel 2016 realiseerden we een rendement op het eigen vermogeniii van 7,3%, waarmee we de stijgende lijn voortzetten. De ontwikkeling van de efficiencyratio, die uitkwam op 80,3%, heeft onze aandacht. Onze CET I-ratio ligt tot slot met 19,0% ruim boven de doelstelling van 15 tot 17%.'