Van Lanschot cijfers 1e kwartaal lager dan die van 2017

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2018 | Gewijzigd op: 27-04-2018
Van Lanschot Kempen heeft op 25 april 2018 de cijfers over het eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd. Die waren lager dan de overeenkomstige periode van 2017.  Hoewel.. 'het eerste kwartaal van 2018 goed van start ging', zo begint positief het persbericht. Dat blijkt onder meer uit het feit dat  Private Banking een sterke netto-instroom van het beheerd vermogen toont. 


Die lagere cijfers worden hoofdzakelijk veroorzaakt door  '...de aanhoudende druk op de rentemarge en door het ontbreken van een significante bijdrage van verkoopopbrengsten zoals vorig jaar'.  
Op 31 mei 2018 is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en op 22 augustus  2018 volgen dehalfjaarcijfers 2018.

Voor een vollediger beeld zie:  
 Van LanschotKempen