Online monumentenplatform van nationale monumentenorganisaties

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2018 | Gewijzigd op: 18-05-2018
.....
De bank Van Lanschot en Nationale Monumentenorganisaties [NMo] gaan gezamenlijk een online vraag- en aanbodplatform openen voor de [ver-]koop en de [ver-]huur van monumenten en het beleven /gebruiken van monumenten tijdens evenementen.
Doel is deze mooiste plekken van 't land toegankelijk te maken en er relevante infomatie over te verstrekken.

Komend najaar gaat dat platform al van start. Achter het initiatief schuilt de directeur van NMo Robert Quarles van Ufford, die daarmee ook de rompslomp van vergunningen en procedures rond die objecten wil overwinnen en centraliseren.
Voor Van Lanschot betekent het dat op deze manier de waardevolle monumenten worden beschermd en hun historie en staat aan volgende generaties kan worden doorgegeven.